Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:195:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 195, 2019. gada 23. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 195

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

62. gadagājums
2019. gada 23. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Informācija par to, ka ir stājies spēkā Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti, tā īstenošanas protokols un nolīgumam pievienotā vēstuļu apmaiņa

1

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1248 (2019. gada 22. jūlijs), ar ko nosaka pasākumus ar mērķi samazināt nopietnu apdraudējumu mencas (Gadus morhua) Baltijas jūras austrumdaļas krājuma saglabāšanai

2

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1249 (2019. gada 22. jūlijs), ar kuru groza I pielikumu Regulai (EK) Nr. 669/2009, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika, pastiprinātu importa oficiālo kontroli ( 1 )

5

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1250 (2019. gada 22. jūlijs), ar ko pēc izmeklēšanas atsākšanas nolūkā īstenot 2019. gada 10. aprīļa spriedumus lietās T-300/16 un T-301/16 attiecībā uz Īstenošanas regulām (ES) 2016/387 un (ES) 2016/388, ar ko nosaka galīgo kompensācijas maksājumu un galīgo antidempinga maksājumu Indijas izcelsmes plastiskā čuguna (saukta arī par čugunu ar lodveida grafītu) cauruļu un caurulīšu importam, uz Indijas izcelsmes plastiskā čuguna (saukta arī par čugunu ar lodveida grafītu) cauruļu un caurulīšu importu attiecina reģistrāciju

13

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/1251 (2019. gada 15. jūlijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Starptautiskajā Cukura padomē attiecībā uz 1992. gada Starptautiskā cukura nolīguma termiņa pagarināšanu

18

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2019/1252 (2018. gada 19. septembris) par nodokļu nolēmumiem SA.38945 (2015/C) (ex 2015/NN) (ex 2014/CP), kurus Luksemburga izdeva par labu McDonald's Europe (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 6076)  ( 1 )

20

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1253 (2019. gada 22. jūlijs) par izmēģinājuma projektu, ar kuru, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu, īsteno administratīvās sadarbības noteikumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2001/470/EK, ar ko izveido Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās

40

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1254 (2019. gada 22. jūlijs) par saskaņotajiem rotaļlietu drošuma standartiem, kas izstrādāti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/48/EK īstenošanas vajadzībām

43

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top