Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:185:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 185, 2019. gada 11. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 185

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

62. gadagājums
2019. gada 11. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) 2019/1176 (2019. gada 10. jūlijs), ar ko attiecībā uz 2,5-dihlorbenzoskābes metilestera, mandipropamīda un profoksidīma maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un V pielikumu ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1177 (2019. gada 10. jūlijs), ar ko Regulu (ES) Nr. 142/2011 groza attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes želatīna, garšas uzlabotāju un kausētu tauku importu ( 1 )

26

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/1178 (2019. gada 8. jūlijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Sadarbības komitejā, kura izveidota ar Nolīgumu par sadarbību un muitas savienību starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Sanmarīno Republiku, no otras puses, attiecībā uz bioloģiskās ražošanas un bioloģisko produktu marķēšanas noteikumiem un bioloģisko produktu importēšanas kārtību

30

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/1179 (2019. gada 8. jūlijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā ir jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz grozījumu EEZ līguma 31. protokolā par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvības (budžeta pozīcija 02 04 77 03 “Sagatavošanas darbība aizsardzības pētniecībai”) ( 1 )

39

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/1180 (2019. gada 8. jūlijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz grozījumu EEZ līguma 31. protokolā par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvības (budžeta pozīcija 12 02 01 “Finanšu pakalpojumu vienotā tirgus īstenošana un attīstība”) ( 1 )

42

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/1181 (2019. gada 8. jūlijs) par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm

44

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2019/1182 (2019. gada 3. jūlijs) par ierosināto pilsoņu iniciatīvu “ES tiesību akti, minoritāšu tiesības un Spānijas iestāžu demokratizācija” (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 4972)

46

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2019/1183 (2019. gada 3. jūlijs) par ierosināto pilsoņu iniciatīvu “Oglekļa cenas noteikšana cīņā pret klimata pārmaiņām” (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 4973)

48

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2019/1184 (2019. gada 3. jūlijs) par ierosināto pilsoņu iniciatīvu “Audzējiet zinātnisko progresu: kultūraugi ir svarīgi!” (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 4975)

50

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1185 (2019. gada 10. jūlijs), ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam 2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 5340)  ( 1 )

52

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

*

Ar Ekonomisko partnerattiecību pagaidu nolīgumu starp Kotdivuāru, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, izveidotās EPN komitejas Lēmums Nr. 1/2019 (2019. gada 11. aprīlis) attiecībā uz Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai [2019/1186]

83

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 153/2013 (2012. gada 19. decembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par prasībām centrālajiem darījumu partneriem ( OV L 52, 23.2.2013. )

85

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top