EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:184:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 184, 2019. gada 10. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 184

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

62. gadagājums
2019. gada 10. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/1172 (2019. gada 6. jūnijs) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Lihtenšteinas Firstisti par dažu noteikumu piemērošanu, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, Padomes Lēmumā 2008/616/TI par to, kā īstenot Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši – apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, un tā pielikumā, un Padomes Pamatlēmumā 2009/905/TI par tādu tiesu ekspertīžu pakalpojumu sniedzēju akreditāciju, kuri veic laboratoriju darbības, un lai provizoriski piemērotu dažus nolīguma noteikumus

1

 

 

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Lihtenšteinas Firstisti par dažu noteikumu piemērošanu, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, Padomes Lēmumā 2008/616/TI par to, kā īstenot Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši – apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, un tā pielikumā, un Padomes Pamatlēmumā 2009/905/TI par tādu tiesu ekspertīžu pakalpojumu sniedzēju akreditāciju, kuri veic laboratoriju darbības

3

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1173 (2019. gada 2. jūlijs) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (“Ayrshire New Potatoes” / “Ayrshire Earlies” (AĢIN))

11

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1174 (2019. gada 9. jūlijs), ar kuru nosaka maksimālos budžeta apjomus, kas 2019. gadā piemērojami dažām Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1307/2013 paredzētām tiešā atbalsta shēmām

12

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1175 (2019. gada 9. jūlijs), ar ko brīvprātīgo shēmu Roundtable on Sustainable Palm Oil RED atzīst par derīgu tam, lai pierādītu atbilstību ilgtspējības kritērijiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/70/EK un 2009/28/EK

21

 

 

PROCESUĀLIE NOTEIKUMI

 

*

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Reglaments – 2019. gada marts

23

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top