EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:180:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 180, 2019. gada 4. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 180

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

62. gadagājums
2019. gada 4. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Informācija par to, ka stājas spēkā Gaisa transporta nolīgums starp Kanādu un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm

1

 

*

Informācija par to, ka stājas spēkā protokols, ar ko groza Gaisa transporta nolīgumu starp Kanādu un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

2

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1137 (2019. gada 3. jūlijs), ar ko darbīgās vielas dimetēnamīda-P apstiprinājumu atjauno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu ( 1 )

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1138 (2019. gada 3. jūlijs), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū apstiprina darbīgo vielu florpiraukisfēnbenzilu un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu ( 1 )

8

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1139 (2019. gada 3. jūlijs), ar ko attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtikas oficiālajām kontrolēm saistībā ar pārtikas aprites informācijas prasībām un prasībām attiecībā uz zvejniecības produktiem un ar atsauci uz atzītām testēšanas metodēm jūras biotoksīniem un uz testēšanas metodēm svaigpienam un termiski apstrādātam govs pienam groza Regulu (EK) Nr. 2074/2005 ( 1 )

12

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1140 (2019. gada 3. jūlijs), ar ko izveido kontroles ziņojumu paraugu un gada revīzijas ziņojumu paraugu attiecībā uz finanšu instrumentiem, ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013 īsteno EIB un citas starptautiskas finanšu iestādes, kurās dalībvalsts ir akciju turētāja

15

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1141 (2019. gada 3. jūlijs), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1210/2003 par konkrētiem īpašiem ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas un finanšu sakariem ar Irāku

20

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

*

Kopienas un Šveices Iekšzemes transporta komitejas Lēmums Nr. 1/2019 (2019. gada 7. jūnijs), ar ko groza 1. pielikumu Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīgumam par preču un pasažieru pārvadāšanu pa dzelzceļu un autoceļiem [2019/1142]

22

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top