EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:175:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 175, 2019. gada 28. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 175

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

62. gadagājums
2019. gada 28. jūnijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/1096 (2019. gada 25. jūnijs) par to, lai Savienības vārdā parakstītu Ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses

1

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2019/1097 (2019. gada 26. jūnijs), ar ko attiecībā uz dažām zvejas iespējām groza Regulu (ES) 2019/124

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1098 (2019. gada 26. jūnijs), ar ko Regulu (EK) Nr. 1484/95 groza attiecībā uz reprezentatīvo cenu noteikšanu mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī ovalbumīnam

11

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1099 (2019. gada 27. jūnijs), ar kuru groza Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 412/2013, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu par Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes keramikas galda piederumu un virtuves piederumu importu

14

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1100 (2019. gada 27. jūnijs) par darbīgās vielas desmedifama apstiprinājuma neatjaunošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un ar ko groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu ( 1 )

17

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1101 (2019. gada 27. jūnijs), ar ko darbīgās vielas tolklofosmetila apstiprinājumu atjauno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu ( 1 )

20

 

*

Komisijas Regula (ES) 2019/1102 (2019. gada 27. jūnijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2003/2003 par mēslošanas līdzekļiem, lai pielāgotu tās I un IV pielikumu ( 1 )

25

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1103 (2019. gada 27. jūnijs), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1210/2003 par konkrētiem īpašiem ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas un finanšu sakariem ar Irāku

31

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/1104 (2019. gada 25. jūnijs), ar kuru groza Lēmumu (ES) 2015/116, ar ko laikposmam no 2015. gada 26. janvāra līdz 2020. gada 25. janvārim ieceļ amatā Reģionu komitejas locekļus un viņu aizstājējus

33

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/1105 (2019. gada 25. jūnijs), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekļa aizstājēju, ko izvirzījusi Itālijas Republika

35

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/1106 (2019. gada 25. jūnijs), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli, ko izvirzījusi Itālijas Republika

36

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/1107 (2019. gada 25. jūnijs), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekļa aizstājēju, ko izvirzījusi Spānijas Karaliste

37

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2019/1108 (2019. gada 27. jūnijs), ar kuru groza Lēmumu 2014/512/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā

38

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1109 (2019. gada 27. jūnijs), ar ko izbeidz procedūru attiecībā uz Ziemeļmaķedonijas Republikas, Krievijas un Turcijas izcelsmes metinātu dzelzs (izņemot čugunu) vai tērauda (izņemot nerūsējošo tēraudu) cauruļvadu, cauruļu un dobo profilu ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu importu

39

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1110 (2019. gada 27. jūnijs), ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam 2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 4976)  ( 1 )

52

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1371/2007 (2007. gada 23. oktobris) par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem ( OV L 315, 3.12.2007. )

83

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top