EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:167:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 167, 2019. gada 24. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 167

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

62. gadagājums
2019. gada 24. jūnijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1025 (2019. gada 18. jūnijs), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā, “Pruneaux d'Agen” / “Pruneaux d'Agen mi-cuits” (AĢIN)

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1026 (2019. gada 21. jūnijs) par Savienības Muitas kodeksā paredzēto informācijas apmaiņas un glabāšanas elektronisko sistēmu izstrādes, uzturēšanas un izmantošanas tehniskajiem noteikumiem

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1027 (2019. gada 21. jūnijs), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumus, kuri nav maznozīmīgi, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā, “Tiroler Speck” (AĢIN)

18

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/1028 (2019. gada 14. jūnijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Starptautiskās Olīvu padomes Dalībnieku padomē attiecībā uz olīveļļai un olīvu izspaidu eļļai piemērojamajiem tirdzniecības standartiem

24

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/1029 (2019. gada 18. jūnijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem attiecīgajās Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas komitejās attiecībā uz priekšlikumiem izmainīt ANO Noteikumus Nr. 14, 17, 24, 30, 44, 51, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139, 140 un 145, attiecībā uz priekšlikumiem izmainīt Vispārējos tehniskos noteikumus (VTN) Nr. 15 un Nr. 19, attiecībā uz priekšlikumu grozīt Savstarpējo rezolūciju M.R.2, attiecībā uz priekšlikumu par vieniem jauniem ANO noteikumiem un attiecībā uz priekšlikumiem grozīt atļaujas izstrādāt VTN

27

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1030 (2019. gada 21. jūnijs) ar ko pagarina termiņu, līdz kuram indoksakarbs apstiprināts lietošanai 18. produkta veida biocīdos ( 1 )

32

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1031 (2019. gada 21. jūnijs), ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam 2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 4883)  ( 1 )

34

 

 

PAMATNOSTĀDNES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2019/1032 (2019. gada 10. maijs), ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2015/510 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu (ECB/2019/11)

64

 

*

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2019/1033 (2019. gada 10. maijs), ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2016/65 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanā piemērotajiem novērtējuma diskontiem (ECB/2019/12)

75

 

*

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2019/1034 (2019. gada 10. maijs), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2014/31 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību (ECB/2019/13)

79

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

*

ES un Japānas Ekonomisko partnerattiecību nolīguma Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 1/2019 (2019. gada 10. aprīlis) [2019/1035]

81

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top