EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:165:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 165, 2019. gada 21. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 165

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

62. gadagājums
2019. gada 21. jūnijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/1011 (2018. gada 13. decembris), ar ko groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/565 attiecībā uz konkrētiem reģistrācijas nosacījumiem, lai veicinātu MVU izaugsmes tirgu izmantošanu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES piemērošanas nolūkā ( 1 )

1

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/1012 (2019. gada 12. marts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 papildina, atkāpjoties no noteikumiem par kontroles punktu nozīmēšanu un no minimālajām prasībām, kas izvirzītas robežkontroles punktiem ( 1 )

4

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1013 (2019. gada 16. aprīlis) par Savienībā ievedamu noteiktu kategoriju dzīvnieku un preču sūtījumu iepriekšēju paziņošanu ( 1 )

8

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1014 (2019. gada 12. jūnijs), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par minimālajām prasībām robežkontroles punktiem, ieskaitot pārbaudes centrus, un par to, kāds formāts, kategorijas un saīsinājumi jāizmanto robežkontroles punktu un kontroles punktu sarakstos ( 1 )

10

 

*

Komisijas Regula (ES) 2019/1015 (2019. gada 20. jūnijs), ar ko attiecībā uz aminopiralīda, kaptāna, ciazofamīda, flutianila, krezoksīmmetila, lambda-cihalotrīna, mandipropamīda, piraklostrobīna, spiromezifēna, spirotetramāta, teflubenzurona un tetrakonazola maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu ( 1 )

23

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1016 (2019. gada 20. jūnijs) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu trīsdesmit septītajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080

65

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/1017 (2019. gada 14. jūnijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Starptautiskās Olīvu padomes (SOP) Dalībnieku padomē attiecībā uz nosacījumiem par Gruzijas valdības pievienošanos 2015. gada Starptautiskajam nolīgumam par olīveļļu un galda olīvām

66

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2019/1018 (2019. gada 20. jūnijs), ar ko groza Lēmumu 2014/386/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, reaģējot uz Krimas un Sevastopoles nelikumīgo aneksiju

69

 

 

IETEIKUMI

 

*

Komisijas Ieteikums (ES) 2019/1019 (2019. gada 7. jūnijs) par ēku modernizāciju ( 1 )

70

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top