EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:160:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 160, 2019. gada 18. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 160

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

62. gadagājums
2019. gada 18. jūnijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2019/985 (2019. gada 17. jūnijs), ar ko atceļ Regulu (ES) 2018/1001 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Maldīvijas Republikā

1

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/986 (2019. gada 7. marts), ar ko attiecībā uz tādu jaunu vieglo komerciālo transportlīdzekļu CO2 emisiju pārraudzību, kuriem tipa apstiprinājums piešķirts vairākposmu procesā, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 510/2011 I un II pielikumu ( 1 )

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/987 (2019. gada 29. maijs), ar ko Īstenošanas regulu (ES) Nr. 293/2012 groza attiecībā uz tādu jaunu vieglo kravas automobiļu CO2 emisiju monitoringu, kuriem tipa apstiprinājums piešķirts vairākposmu procesā

8

 

*

Komisijas Regula (ES) 2019/988 (2019. gada 17. jūnijs), ar ko labo Regulas (ES) Nr. 10/2011 par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku, franču valodas versiju ( 1 )

10

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/989 (2019. gada 17. jūnijs) par darbīgās vielas hlorprofāma apstiprinājuma neatjaunošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un ar ko groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu ( 1 )

11

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Īstenošanas direktīva (ES) 2019/990 (2019. gada 17. jūnijs), ar ko groza ģinšu un sugu sarakstu Padomes Direktīvas 2002/55/EK 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā, Padomes Direktīvas 2008/72/EK II pielikumā un Komisijas Direktīvas 93/61/EEK pielikumā ( 1 )

14

 

 

LĒMUMI

 

*

Eiropas Parlamenta Lēmums (ES) 2019/991 (2019. gada 16. janvāris) par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2016. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

23

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2019/992 (2019. gada 4. jūnijs) par Eiropas Savienības padomdevējas misijas civilās drošības sektora reformai Ukrainā (EUAM Ukraine) misijas vadītāja iecelšanu (EUAM Ukraine/1/2019)

24

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2019/993 (2019. gada 17. jūnijs), ar ko atceļ Lēmumu (KĀDP) 2018/1006 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Maldīvijas Republikā

25

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/994 (2019. gada 17. jūnijs), ar ko pagarina termiņu, līdz kuram etofēnprokss apstiprināts lietošanai 8. produkta veida biocīdos ( 1 )

26

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/995 (2019. gada 17. jūnijs), ar kuru groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2016/2323, ar ko izveido kuģu pārstrādes rūpnīcu Eiropas sarakstu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1257/2013 par kuģu pārstrādi ( 1 )

28

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top