EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:140:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 140, 2019. gada 28. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 140

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

62. gadagājums
2019. gada 28. maijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2019/855 (2019. gada 27. maijs), ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 267/2012 par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu

1

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/856 (2019. gada 26. februāris), ar ko attiecībā uz Inovāciju fonda darbību papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK ( 1 )

6

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/857 (2019. gada 27. maijs), ar ko atjauno atļauju preparātu Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 izmantot par barības piedevu piena aitām un piena kazām un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 226/2007 (atļaujas turētājs Danstar Ferment AG, ko pārstāv Lallemand SAS) ( 1 )

18

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/858 (2019. gada 14. maijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Nolīguma par zveju Indijas okeāna dienvidu daļā (SIOFA) pušu sanāksmē, un ar kuru atceļ 2017. gada 12. jūnija Lēmumu, ar ko nosaka nostāju, kas Savienības vārdā jāieņem SIOFA pušu sanāksmē

21

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/859 (2019. gada 14. maijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Klusā okeāna dienvidu daļas reģionālajā zvejniecības pārvaldības organizācijā (SPRFMO), un ar kuru atceļ 2017. gada 12. jūnija Lēmumu, ar ko nosaka nostāju, kas Savienības vārdā jāieņem SPRFMO

27

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/860 (2019. gada 14. maijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Indijas okeāna tunzivju komisijā (IOTC), un ar kuru atceļ 2014. gada 19. maija Lēmumu par nostāju, kas Savienības vārdā jāpieņem IOTC

33

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/861 (2019. gada 14. maijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Dienvidaustrumu Atlantijas zvejniecības organizācijā (SEAFO), un ar kuru atceļ 2014. gada 12. jūnija Lēmumu par nostāju, kas Savienības vārdā jāpieņem SEAFO

38

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/862 (2019. gada 14. maijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Klusā okeāna rietumu un centrālās daļas zvejniecības komisijā (WCPFC), un ar kuru atceļ 2014. gada 12. jūnija Lēmumu par nostāju, kas Savienības vārdā jāpieņem tālu migrējošu zivju krājumu saglabāšanas un pārvaldības WCPFC

44

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/863 (2019. gada 14. maijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijā (NAFO), un ar kuru atceļ 2014. gada 26. maija Lēmumu par nostāju, kas Savienības vārdā jāieņem NAFO

49

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/864 (2019. gada 14. maijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Ziemeļatlantijas lašu saudzēšanas organizācijā (NASCO), un ar kuru atceļ 2014. gada 26. maija Lēmumu par nostāju, kas Savienības vārdā jāieņem NASCO

54

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/865 (2019. gada 14. maijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecības komisijā (NEAFC), un ar kuru atceļ 2014. gada 26. maija Lēmumu par nostāju, kas Savienības vārdā jāieņem NEAFC

60

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/866 (2019. gada 14. maijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Konvencijas par mintaja resursu aizsardzību un pārvaldību Beringa jūras centrālajā daļā gadskārtējā pušu konferencē, un ar kuru atceļ 2017. gada 12. jūnija Lēmumu, ar ko nosaka nostāju, kas Savienības vārdā jāieņem minētajā gadskārtējā konferencē

66

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/867 (2019. gada 14. maijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Antarktikas jūras dzīvo resursu saglabāšanas komisijā (CCAMLR), un ar kuru atceļ 2014. gada 24. jūnija Lēmumu par nostāju, kas Savienības vārdā jāpieņem CCAMLR

72

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/868 (2019. gada 14. maijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Starptautiskajā Atlantijas tunzivju saglabāšanas komisijā (ICCAT), un ar kuru atceļ Lēmumu par nostāju, kas Savienības vārdā jāpieņem ICCAT

78

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/869 (2019. gada 14. maijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Vidusjūras Vispārējā zivsaimniecības komisijā (GFCM), un ar kuru atceļ 2014. gada 19. maija Lēmumu par nostāju, kas Savienības vārdā jāpieņem GFCM

84

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2019/870 (2019. gada 27. maijs), ar kuru groza Lēmumu 2010/413/KĀDP, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu

90

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/871 (2019. gada 26. marts) par Apvienotās Karalistes maksājumu aģentūru grāmatojumu noskaidrošanu saistībā ar Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) finansētajiem izdevumiem 2018. finanšu gadā (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 2357)

94

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/872 (2019. gada 26. marts) par Apvienotās Karalistes maksājumu aģentūru grāmatojumu noskaidrošanu saistībā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētajiem izdevumiem 2018. finanšu gadā (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 2358)

98

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/873 (2019. gada 22. maijs) par dalībvalstu maksājumu aģentūru grāmatojumu noskaidrošanu saistībā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētajiem izdevumiem 2018. finanšu gadā (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 3817)

103

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/874 (2019. gada 22. maijs) par dalībvalstu maksājumu aģentūru grāmatojumu noskaidrošanu saistībā ar Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) finansētajiem izdevumiem 2018. finanšu gadā (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 3820)

115

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/875 (2019. gada 27. maijs), ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam 2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 4045)  ( 1 )

123

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top