EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:139:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 139, 2019. gada 27. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 139

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

62. gadagājums
2019. gada 27. maijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/848 (2019. gada 17. maijs) par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu 2015. gada Starptautisko nolīgumu par olīveļļu un galda olīvām

1

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/849 (2019. gada 24. maijs), ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2017/1492 groza attiecībā uz holekalciferola (D3 vitamīna) maksimālo saturu lašu dzimtas zivju barībā ( 1 )

4

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/850 (2019. gada 24. maijs), ar ko 303. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kuras saistītas ar organizācijām ISIL (Da'esh) un Al-Qaida

8

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/851 (2019. gada 14. maijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Starptautiskās Jūrniecības organizācijas Jūras vides aizsardzības komitejas 74. sesijā un Kuģošanas drošības komitejas 101. sesijā attiecībā uz to, lai pieņemtu grozījumus Starptautiskās konvencijas par piesārņojuma novēršanu no kuģiem II pielikumā, grozījumus 2011. gada Starptautiskajā kodeksā par uzlabotu pārbaužu programmu beramkravu kuģu un naftas tankkuģu apsekojumu laikā, grozījumus Starptautiskajā glābšanas līdzekļu kodeksā, grozījumus Starptautiskās konvencijas par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras papildinājuma C, E un P veidlapā un grozījumus Starptautiskajā drošības kodeksā kuģiem, kuros kā degvielu izmanto gāzi vai citas degvielas ar zemu uzliesmošanas temperatūru

10

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/852 (2019. gada 21. maijs), ar ko nosaka Reģionu komitejas sastāvu

13

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/853 (2019. gada 21. maijs), ar ko nosaka Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas sastāvu

15

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top