EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:127:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 127, 2019. gada 16. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 127

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

62. gadagājums
2019. gada 16. maijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/781 (2019. gada 15. maijs) par atļauju no Komagataella phaffii (CECT 13094) iegūtas 3-fitāzes preparātu izmantot par barības piedevu gaļas cāļiem vai dējējvistu cāļiem, dējējvistām un mazāk izplatītu sugu gaļas mājputniem, vaislas mājputniem un dējējmājputniem (atļaujas turētājs Fertinagro Nutrientes S.L.) ( 1 )

1

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva (ES) 2019/782 (2019. gada 15. maijs), ar ko attiecībā uz saskaņotu riska indikatoru izveidi groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/128/EK ( 1 )

4

 

 

LĒMUMI

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2019/783 (2019. gada 30. aprīlis), ar ko ieceļ ES spēku komandieri Eiropas Savienības militārajai operācijai Bosnijā un Hercegovinā un atceļ Lēmumu (KĀDP) 2018/355 (BiH/28/2019)

11

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/784 (2019. gada 14. maijs) par 24,25–27,5 GHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 3450)  ( 1 )

13

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/785 (2019. gada 14. maijs) par radiofrekvenču spektra harmonizēšanu Savienībā iekārtām, kurās izmanto ultraplatjoslas tehnoloģiju, un Lēmuma 2007/131/EK atcelšanu (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 3461)  ( 1 )

23

 

 

IETEIKUMI

 

*

Komisijas Ieteikums (ES) 2019/786 (2019. gada 8. maijs) par ēku renovāciju (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 3352)  ( 1 )

34

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Regulā (ES) Nr. 1301/2014 (2014. gada 18. novembris) par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju Savienības dzelzceļu sistēmas energoapgādes apakšsistēmai ( OV L 356, 12.12.2014. )

80

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top