EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:103:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 103, 2019. gada 12. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 103

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

62. gadagājums
2019. gada 12. aprīlis


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/593 (2019. gada 8. aprīlis) par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu, ar ko izveido ES un Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstu starptautisko fondu

1

 

*

Nolīgums, ar ko izveido ES un Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstu starptautisko fondu

3

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/594 (2019. gada 8. aprīlis), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā, “Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale” (AĢIN)

21

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/595 (2019. gada 11. aprīlis), ar ko saistībā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības groza Regulu (EK) Nr. 1635/2006, ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EEK) Nr. 737/90 piemērošanai ( 1 )

22

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/596 (2019. gada 11. aprīlis), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1210/2003 par konkrētiem īpašiem ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas un finanšu sakariem ar Irāku

24

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/597 (2019. gada 9. aprīlis), ar ko izveido Lietpratēju augsta līmeņa grupu par Eiropas finanšu arhitektūru attīstībai

26

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2019/598 (2019. gada 9. aprīlis) par pārejas noteikumiem attiecībā uz Eiropas prokuroru iecelšanu uz pirmo pilnvaru termiņu un tā laikā, kas paredzēti Regulas (ES) 2017/1939 16. panta 4. punktā

29

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/599 (2019. gada 11. aprīlis), ar ko attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes un tās atkarīgo teritoriju GSE statusu groza Lēmuma 2007/453/EK pielikumu (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 2830)  ( 1 )

31

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/600 (2019. gada 11. aprīlis), ar kuru groza Lēmumu 2011/163/ES, ar ko apstiprina plānus, ko saskaņā ar Padomes Direktīvas 96/23/EK 29. pantu iesniegusi Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste un tās atkarīgās teritorijas (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 2831)  ( 1 )

35

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/601 (2019. gada 11. aprīlis), ar ko attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes un noteiktu tās atkarīgo teritoriju iekļaušanu to trešo valstu vai to daļu sarakstā, no kurām Savienībā atļauts ievest mājas liellopu spermu, groza Īstenošanas lēmuma 2011/630/ES I pielikumu (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 2832)  ( 1 )

38

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/602 (2019. gada 11. aprīlis), ar ko attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes un noteiktu tās atkarīgo teritoriju iekļaušanu to trešo valstu sarakstā, no kurām Eiropas Savienībā atļauts ievest liellopu embrijus, groza Lēmuma 2006/168/EK I pielikumu (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 2833)  ( 1 )

41

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/603 (2019. gada 11. aprīlis), ar ko attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes un noteiktu tās atkarīgo teritoriju iekļaušanu to trešo valstu un teritoriju sarakstos, no kurām Savienībā atļauts ievest lietošanai pārtikā paredzētas gliemenes, adatādaiņus, tunikātus, jūras gliemežus un zvejniecības produktus, groza Lēmuma 2006/766/EK pielikumus (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 2834)  ( 1 )

44

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/604 (2019. gada 11. aprīlis), ar ko attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes un noteiktu tās atkarīgo teritoriju iekļaušanu to trešo valstu vai to daļu sarakstos, no kurām Savienībā atļauts ievest aitu un kazu spermu, olšūnas un embrijus, groza Lēmuma 2010/472/ES I un III pielikumu (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 2838)  ( 1 )

47

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/605 (2019. gada 11. aprīlis), ar ko attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes un noteiktu tās atkarīgo teritoriju iekļaušanu to trešo valstu vai to daļu sarakstā, no kurām Savienībā atļauts ievest lietošanai pārtikā paredzētu noteiktu gaļas produktu un apstrādātu kuņģu, pūšļu un zarnu sūtījumus, groza Lēmuma 2007/777/EK II pielikumu (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 2840)  ( 1 )

50

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/606 (2019. gada 11. aprīlis), ar ko attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes un noteiktu tās atkarīgo teritoriju iekļaušanu to trešo valstu vai to daļu sarakstos, no kurām Savienībā atļauts ievest cūku sugu mājdzīvnieku spermu, groza Lēmuma 2012/137/ES I pielikumu (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 2841)  ( 1 )

53

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/607 (2019. gada 11. aprīlis), ar ko Lēmumu 2009/821/EK groza attiecībā uz robežkontroles punktu un veterināro vienību sarakstiem TRACES sistēmā (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 2900)  ( 1 )

56

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2018/1922 (2018. gada 10. oktobris), ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 428/2009, ar ko izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei ( OV L 319, 14.12.2018. )

60

 

*

Labojums Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2019/461 (2019. gada 30. janvāris), ar ko Deleģēto regulu (ES) 2016/522 groza attiecībā uz Anglijas Bankas un Apvienotās Karalistes Parāda pārvaldības biroja atbrīvojumu no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 596/2014 darbības jomas ( OV L 80, 22.3.2019. )

61

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top