EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:092:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 92, 2019. gada 1. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 92

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

62. gadagājums
2019. gada 1. aprīlis


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2019/535 (2019. gada 29. marts), ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2015/778 par Eiropas Savienības militāro operāciju Vidusjūras apgabala centrālās daļas dienvidos (EU NAVFOR MED operācija SOPHIA)

1

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/536 (2019. gada 29. marts), ar ko Īstenošanas lēmumu 2014/908/ES groza attiecībā uz to trešo valstu un teritoriju sarakstiem, kuru uzraudzības un regulatīvās prasības uzskata par līdzvērtīgām, lai riska darījumiem piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 575/2013 atbilstīgu pieeju ( 1 )

3

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Lēmumā (ES) 2018/813 (2018. gada 14. maijs) par atsauces dokumentu, kas veltīts lauksaimniecības nozares vidiskās pārvaldības paraugpraksei, nozares vidiskā veikuma rādītājiem un izcilības kritērijiem, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1221/2009 par organizāciju brīvprātīgu dalību Kopienas vides vadības un audita sistēmā (EMAS) ( OV L 145, 8.6.2018. )

9

 

*

Labojums Komisijas Īstenošanas lēmumā (ES) 2019/235 (2019. gada 24. janvāris) par Lēmuma 2008/411/EK grozīšanu attiecībā uz atjauninājumiem 3 400 –3 800  MHz frekvenču joslā piemērojamos attiecīgajos tehniskajos nosacījumos ( OV L 37, 8.2.2019. )

11

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top