EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:081:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 81, 2019. gada 22. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 81

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

62. gadagājums
2019. gada 22. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/356 (2018. gada 13. decembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par darījumu reģistriem iesniedzamiem vērtspapīru finansēšanas darījumu datiem ( 1 )

1

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/357 (2018. gada 13. decembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par piekļuvi darījumu reģistros glabātiem vērtspapīru finansēšanas darījumu (VFD) datiem ( 1 )

22

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/358 (2018. gada 13. decembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par vērtspapīru finansēšanas darījumu (VFD) datu vākšanu, pārbaudīšanu, apkopošanu, salīdzināšanu un publicēšanu, ko veic darījumu reģistri ( 1 )

30

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/359 (2018. gada 13. decembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros konkretizēta darījumu reģistra reģistrācijas pieteikumā un reģistrācijas tvēruma paplašināšanas pieteikumā sniedzamā informācija ( 1 )

45

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/360 (2018. gada 13. decembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365 papildina attiecībā uz Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes noteiktām maksām darījumu reģistriem ( 1 )

58

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/361 (2018. gada 13. decembris), ar ko Deleģēto regulu (ES) Nr. 151/2013 groza attiecībā uz piekļuvi darījumu reģistros glabātajiem datiem ( 1 )

69

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/362 (2018. gada 13. decembris), ar ko Deleģēto regulu (ES) Nr. 150/2013 groza attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros konkretizēta darījumu reģistra reģistrācijas pieteikumā sniedzamā informācija ( 1 )

74

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/363 (2018. gada 13. decembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz darījumu reģistriem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365 iesniedzamo ziņojumu par vērtspapīru finansēšanas darījumu (VFD) datiem formātu un sniegšanas biežumu un ar ko groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1247/2012 attiecībā uz ziņojumu kodu izmantošanu ziņojumos par atvasināto instrumentu līgumiem ( 1 )

85

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/364 (2018. gada 13. decembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz darījumu reģistru reģistrācijas un reģistrācijas paplašināšanas pieteikumu formātu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365 ( 1 )

125

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/365 (2018. gada 13. decembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz procedūrām un veidlapām informācijas apmaiņai par sankcijām, pasākumiem un izmeklēšanām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365 ( 1 )

128

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top