EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:080:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 80, 2019. gada 22. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 80

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

62. gadagājums
2019. gada 22. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2019/459 (2019. gada 21. marts), ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 270/2011 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ēģiptē

1

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/460 (2019. gada 30. janvāris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 attiecībā uz to struktūru sarakstu, kurām piemēro atbrīvojumu ( 1 )

8

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/461 (2019. gada 30. janvāris), ar ko Deleģēto regulu (ES) 2016/522 groza attiecībā uz Anglijas Bankas un Apvienotās Karalistes Parāda pārvaldības biroja atbrīvojumu no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 596/2014 darbības jomas ( 1 )

10

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/462 (2019. gada 30. janvāris), ar ko Deleģēto regulu (ES) 2017/1799 groza attiecībā uz Anglijas Bankai (Bank of England) piemērojamo atbrīvojumu no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 600/2014 noteiktajām pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības pārredzamības prasībām ( 1 )

13

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/463 (2019. gada 30. janvāris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365 groza attiecībā uz to struktūru sarakstu, kurām piemēro atbrīvojumu ( 1 )

16

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/464 (2019. gada 21. marts), ar ko sāk izmeklēšanu, kura skar ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 412/2013 Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes keramikas galda piederumu un virtuves piederumu importam noteikto antidempinga pasākumu iespējamu apiešanu, un ar ko uz šādu importu attiecina reģistrāciju

18

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/465 (2019. gada 21. marts) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu trīsdesmit ceturtajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080

25

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/466 (2019. gada 18. marts) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Asociācijas padomē, kas izveidota ar Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses, par minētā nolīguma XXVII pielikuma grozīšanu

26

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2019/467 (2019. gada 21. marts), ar ko groza Lēmumu 2011/173/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Bosnijā un Hercegovinā

39

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2019/468 (2019. gada 21. marts), ar ko groza Lēmumu 2011/172/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ēģiptē

40

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/469 (2019. gada 20. marts), ar ko Īstenošanas lēmumu 2014/909/ES groza attiecībā uz to aizsardzības pasākumu piemērošanas termiņu, kas noteikti pret mazo stropu vaboli Itālijā (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 2044)  ( 1 )

47

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/470 (2019. gada 20. marts), ar ko atceļ Lēmumu 2005/779/EK par dzīvnieku veselības aizsardzības pasākumiem pret cūku vezikulāro slimību Itālijā (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 2045)  ( 1 )

49

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/471 (2019. gada 20. marts), ar ko apstiprina plānu Āfrikas cūku mēra izskaušanai savvaļas cūku populācijās konkrētos Ungārijas apgabalos (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 2073)  ( 1 )

50

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top