EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:043:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 43, 2019. gada 14. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 43

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

62. gadagājums
2019. gada 14. februāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/254 (2018. gada 9. novembris) par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1315/2013 par Savienības pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai III pielikuma pielāgošanu ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/255 (2019. gada 13. februāris), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 821/2014, ar ko paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem par programmas ieguldījumu pārskaitīšanu un pārvaldību, ziņošanu par finanšu instrumentiem, informācijas un komunikācijas pasākumu tehniskajiem rādītājiem, kas attiecas uz darbību, un datu reģistrēšanas un glabāšanas sistēmu

15

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/256 (2019. gada 13. februāris), ar ko attiecībā uz izmaiņām informācijas par lielu projektu iesniegšanas, kopīgā rīcības plāna, īstenošanas ziņojumu par mērķi “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” un par mērķi “Eiropas teritoriālā sadarbība” paraugos groza Īstenošanas regulu (ES) 2015/207 un to labo attiecībā uz datiem darbības rezultātu izvērtēšanai un darbības rezultātu satvaru

20

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/257 (2019. gada 13. februāris), ar ko 294. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kuras saistītas ar organizācijām ISIL (Da'esh) un Al-Qaida

34

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

*

ES un Šveices Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 1/2019 (2019. gada 29. janvāris), ar ko groza III un IV tabulu 2. protokolā, kurš pievienots grozītajam 1972. gada 22. jūlija Nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Šveices Konfederāciju [2019/258]

36

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top