EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:035:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 35, 2019. gada 7. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 35

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

62. gadagājums
2019. gada 7. februāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/219 (2019. gada 31. janvāris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (“Bulot de la Baie de Granville” (AĢIN))

1

 

*

Komisijas Regula (ES) 2019/220 (2019. gada 6. februāris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanu

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/221 (2019. gada 6. februāris), ar ko attiecībā uz noteiktu barības piedevu atļaujas turētāja nosaukumu un atļaujas turētāja pārstāvi groza Regulas (EK) Nr. 785/2007, (EK) Nr. 379/2009, (EK) Nr. 1087/2009, (ES) Nr. 9/2010, (ES) Nr. 337/2011 un Īstenošanas regulas (ES) Nr. 389/2011, (ES) Nr. 528/2011, (ES) Nr. 840/2012, (ES) Nr. 1021/2012, (ES) 2016/899, (ES) 2016/997, (ES) 2017/440 un (ES) 2017/896 ( 1 )

28

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/222 (2018. gada 20. decembris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Apvienotajā komitejā, kura izveidota ar Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu pagaidu asociācijas nolīgumu par tirdzniecību un sadarbību starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Palestīnas atbrīvošanas organizāciju (PAO) Jordānas Rietumkrasta un Gazas sektora Palestīniešu pašpārvaldes (PP) vajadzībām, no otras puses, attiecībā uz ES un PP rīcības plāna pagarināšanu

32

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

*

ES un PAO Apvienotās komitejas Ieteikums Nr. 1/2019 (2019. gada 31. janvāris), ar ko apstiprina ES un PP rīcības plāna pagarināšanu [2019/223]

35

 

*

ES un Japānas darba grupas vīna jautājumos Lēmums Nr. 1/2019 (2019. gada 1. februāris) par to veidlapu pieņemšanu, kas izmantojamas sertifikātiem Japānas izcelsmes vīna produktu importam Eiropas Savienībā, un metodēm attiecībā uz pašsertifikāciju [2019/224]

36

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top