Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:023:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 23, 2019. gada 25. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 23

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

62. gadagājums
2019. gada 25. janvāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Paziņojums par to, lai provizoriski piemērotu Stratēģiskās partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Japānu, no otras puses

1

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/107 (2019. gada 23. janvāris), ar ko Regulu (EK) Nr. 1484/95 groza attiecībā uz reprezentatīvo cenu noteikšanu mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī ovalbumīnam

2

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/108 (2019. gada 24. janvāris), ar ko atļauj grozīt jaunās pārtikas produktu sastāvdaļas Antarktikas krila (Euphausia superba) lipīdu ekstrakta specifikācijas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2283 un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/2470 ( 1 )

4

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/109 (2019. gada 24. janvāris), ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2015/2283 atļauj kā jaunu pārtikas produktu plašāk lietot Schizochytrium sp. eļļu un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/2470 ( 1 )

7

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/110 (2019. gada 24. janvāris), ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2015/2283 atļauj paplašināt Allanblackia sēklu eļļas kā jauna pārtikas produkta lietojumu un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/2470 ( 1 )

11

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/111 (2019. gada 24. janvāris) par atļauju izmantot apiņu ekstraktu (Humulus lupulus L. flos) kā barības piedevu atšķirtiem sivēniem, nobarojamām cūkām un mazāk izplatītu sugu atšķirtām un nobarojamām cūkām ( 1 )

14

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/112 (2019. gada 24. janvāris) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu trīsdesmit pirmajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080

18

 

*

Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) 2019/113 (2018. gada 7. decembris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1333/2014 par naudas tirgu statistiku (ECB/2018/33)

19

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Īstenošanas direktīva (ES) 2019/114 (2019. gada 24. janvāris), ar ko groza Direktīvas 2003/90/EK un 2003/91/EK, kurās nosaka attiecīgi Padomes Direktīvas 2002/53/EK 7. panta un Padomes Direktīvas 2002/55/EK 7. panta īstenošanas pasākumus attiecībā uz obligāti pārbaudāmajām pazīmēm un atsevišķu lauksaimniecības augu sugu šķirņu un dārzeņu sugu šķirņu obligātajiem pārbaudes nosacījumiem ( 1 )

35

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2019/115 (2018. gada 10. jūlijs) par pasākumiem SA.37977 (2016/C) (ex 2016/NN), ko īstenojusi Spānija attiecībā uz Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A. (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 4233)  ( 1 )

41

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top