EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:331:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 331, 2018. gada 28. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 331

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

61. gadagājums
2018. gada 28. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2018/2068 (2018. gada 29. novembris) par to, lai Savienības vārdā parakstītu Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti, tā īstenošanas protokolu un nolīgumam pievienoto vēstuļu apmaiņu

1

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2018/2069 (2018. gada 20. decembris), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1387/2013, ar ko aptur kopējā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanu konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem

4

 

*

Padomes Regula (ES) 2018/2070 (2018. gada 20. decembris), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1388/2013, ar ko konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem atver autonomas Savienības tarifu kvotas un nosaka to pārvaldību

197

 

 

LĒMUMI

 

*

Eiropas Parlamenta Lēmums (ES) 2018/2071 (2018. gada 24. oktobris) par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Eiropadome un Padome

210

 

*

Eiropas Parlamenta Rezolūcija (ES) 2018/2072 (2018. gada 24. oktobris) ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Eiropadome un Padome

211

 

*

Eiropas Parlamenta Lēmums (ES) 2018/2073 (2018. gada 24. oktobris) par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

213

 

*

Eiropas Parlamenta Rezolūcija (ES) 2018/2074 (2018. gada 24. oktobris) ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

215

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2018/2075 (2018. gada 7. decembris), ar ko pagarina Eiropas Savienības Pārraudzības misijas Gruzijā (EUMM Georgia) misijas vadītāja pilnvaru termiņu (EUMM GEORGIA/1/2018)

217

 

*

Padomes Lēmums (ES, Euratom) 2018/2076 (2018. gada 20. decembris), ar ko groza Padomes reglamentu

218

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2018/2077 (2018. gada 20. decembris), ar kuru groza Īstenošanas lēmumu 2013/53/ES, ar ko Beļģijas Karalistei atļauj ieviest īpašu pasākumu, atkāpjoties no 285. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

222

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2018/2078 (2018. gada 21. decembris), ar kuru groza Lēmumu 2014/512/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā

224

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/2079 (2018. gada 19. decembris) par brīvskrējiena funkcijas motora brīvgaitas režīmā apstiprināšanu par inovatīvu tehnoloģiju vieglo automobiļu CO2 emisiju samazināšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 443/2009 ( 1 )

225

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top