EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:311:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 311, 2018. gada 7. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 311

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

61. gadagājums
2018. gada 7. decembris


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2018/1909 (2018. gada 4. decembris), ar ko Regulu (ES) Nr. 904/2010 groza attiecībā uz informācijas apmaiņu nolūkā uzraudzīt, lai pareizi tiktu piemērots režīms preču piegādei uz noliktavu

1

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Padomes Direktīva (ES) 2018/1910 (2018. gada 4. decembris), ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK attiecībā uz atsevišķu pievienotās vērtības nodokļa sistēmas noteikumu saskaņošanu un vienkāršošanu tirdzniecībā starp dalībvalstīm

3

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2018/1911 (2018. gada 26. novembris), ar ko groza Regulu (ES) 2015/1588 par to, kā piemērot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu attiecībā uz dažu kategoriju valsts horizontālo atbalstu ( 1 )

8

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2018/1912 (2018. gada 4. decembris), ar ko attiecībā uz dažiem atbrīvojumiem darījumiem Kopienas iekšienē groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 282/2011

10

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1913 (2018. gada 6. decembris), ar ko darbīgās vielas tribenurona apstiprinājumu atjauno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu ( 1 )

13

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1914 (2018. gada 6. decembris) par darbīgās vielas hinoksifēna apstiprinājuma neatjaunošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un ar ko groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

17

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1915 (2018. gada 6. decembris), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū apstiprina darbīgo vielu Metschnikowia fructicola (celms NRRL Y-27328) un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu ( 1 )

20

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1916 (2018. gada 6. decembris), ar ko attiecībā uz darbīgās vielas bispiribaka apstiprinājuma perioda pagarināšanu groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

24

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1917 (2018. gada 6. decembris) par darbīgās vielas flurtamona apstiprinājuma neatjaunošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un ar ko groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

27

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1918 (2018. gada 4. decembris), ar ko Apvienotajai Karalistei atļauj piemērot īpašu pasākumu, atkāpjoties no 16. un 168. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

30

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1919 (2018. gada 4. decembris), ar kuru groza Lēmumu 2009/790/EK, ar ko Polijas Republikai atļauj piemērot pasākumu, ar kuru atkāpjas no 287. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

32

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1920 (2018. gada 4. decembris), ar kuru groza Īstenošanas lēmumu 2010/99/ES, ar ko Lietuvas Republikai atļauj pagarināt pasākuma piemērošanu, atkāpjoties no 193. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

34

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1921 (2018. gada 4. decembris), ar kuru groza Īstenošanas lēmumu 2013/191/ES, ar ko Latvijai atļauj ieviest īpašu pasākumu, atkāpjoties no 26. panta 1. punkta a) apakšpunkta, 168. panta un 168.a panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

36

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top