EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:306:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 306, 2018. gada 30. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 306

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

61. gadagājums
2018. gada 30. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2018/1869 (2018. gada 26. novembris) par to, lai Savienības vārdā parakstītu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Brazīlijas Federatīvo Republiku, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Brazīlijas Federatīvo Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu diplomātisko, dienesta vai oficiālo pasu turētājiem

1

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2018/1870 (2018. gada 26. novembris) par to, lai Savienības vārdā parakstītu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Brazīlijas Federatīvo Republiku, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Brazīlijas Federatīvo Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu parasto pasu turētājiem

4

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) 2018/1871 (2018. gada 23. novembris), ar ko Regulas (EK) Nr. 110/2008 III pielikumā ieraksta stiprā alkoholiskā dzēriena ģeogrāfiskās izcelsmes norādi (“Карнобатска Гроздова ракия” / “Гроздова ракия от Карнобат” / “Karnobatska grozdova rakya” / “Grozdova rakya ot Karnobat” (ĢIN))

7

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1872 (2018. gada 23. novembris), ar ko atkāpjas no Regulas (EK) Nr. 2305/2003, (EK) Nr. 969/2006, (EK) Nr. 1067/2008 un Īstenošanas regulas (ES) 2015/2081 un (ES) 2017/2200, Regulas (EK) Nr. 1964/2006 un Īstenošanas regulas (ES) Nr. 480/2012, un Regulas (EK) Nr. 1918/2006 attiecībā uz datumiem, kad jāiesniedz importa licenču pieprasījumi un jāizdod importa licences 2019. gadam saskaņā ar tarifa kvotām par labību, rīsiem un olīveļļu, un ar ko atkāpjas no Īstenošanas regulas (ES) 2016/2080 attiecībā uz termiņu, kad jāizskata piedāvājumi vājpiena pulvera pārdošanai konkursa procedūrā valsts intervencē 2019. gadā

9

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1873 (2018. gada 28. novembris), ar ko Regulu (EK) Nr. 1484/95 groza attiecībā uz reprezentatīvo cenu noteikšanu mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī ovalbumīnam

12

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1874 (2018. gada 29. novembris) par datiem, kas attiecībā uz mainīgo lielumu sarakstu un to aprakstu sniedzami par 2020. gadu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1091 par lauku saimniecību integrētu statistiku un ar ko atceļ Regulas (EK) Nr. 1166/2008 un (ES) Nr. 1337/2011 ( 1 )

14

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2018/1875 (2018. gada 26. novembris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Starptautisko dzelzceļa pārvadājumu starpvaldību organizācijas (OTIF) Tehnisko ekspertu komitejā attiecībā uz dažiem grozījumiem vienotajos tehniskajos priekšrakstos – vispārīgie noteikumi – apakšsistēmas (UTP GEN-B) un vienotajos tehniskajos priekšrakstos – kravas pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammas (UTP TAF)

50

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1876 (2018. gada 29. novembris) par vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem, ko darbina ar parastu iekšdedzes motoru, paredzētos efektīvos 12 V maiņstrāvas ģeneratoros izmantotās tehnoloģijas apstiprināšanu par inovatīvu tehnoloģiju vieglo komerciālo transportlīdzekļu CO2 emisiju samazināšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 510/2011 ( 1 )

53

 

 

PROCESUĀLIE NOTEIKUMI

 

 

Vispārējā tiesa

 

*

Pieteikuma par juridisko palīdzību veidlapa

61

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top