Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:298:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 298, 2018. gada 23. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 298

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

61. gadagājums
2018. gada 23. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) 2018/1833 (2018. gada 19. novembris), ar ko nosaka aizliegumu Dānijas karoga kuģiem zvejot jūras līdaku Savienības ūdeņos 3.a zonā

1

 

*

Komisijas Regula (ES) 2018/1834 (2018. gada 19. novembris), ar ko nosaka aizliegumu Spānijas karoga kuģiem zvejot cirtaino raju Savienības ūdeņos 8. zonā

4

 

*

Komisijas Regula (ES) 2018/1835 (2018. gada 19. novembris), ar ko nosaka aizliegumu Spānijas karoga kuģiem zvejot cirtaino raju Savienības ūdeņos 9. zonā

6

 

*

Komisijas Regula (ES) 2018/1836 (2018. gada 19. novembris), ar ko nosaka aizliegumu Spānijas karoga kuģiem zvejot saidu 6. zonā un Savienības un starptautiskajos ūdeņos 5.b, 12. un 14. zonā

8

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1837 (2018. gada 22. novembris) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu divdesmit astotajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080

10

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2018/1838 (2018. gada 19. novembris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Asociācijas komitejā tās Tirdzniecības komitejas sastāvā, kura izveidota ar Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses

11

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1839 (2018. gada 19. novembris) par to, lai Īrija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu

15

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2018/1840 (2018. gada 10. augusts) par valsts atbalstu SA.33229 (2018/N-4) (ex 2017/C-3) – Slovēnija – Nova Ljubljanska banka d.d. pārstrukturēšanas saistību grozījumi (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 5537)  ( 1 )

17

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1841 (2018. gada 16. novembris), ar ko no Eiropas Savienības finansējuma izslēdz konkrētus dalībvalstu izdevumus, kurus tās attiecinājušas uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu (ELGF) un uz Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 7424)

34

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1842 (2018. gada 22. novembris), ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam (ES) 2017/247 par aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojumiem dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 7911)  ( 1 )

65

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top