EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:286:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 286, 2018. gada 14. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 286

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

61. gadagājums
2018. gada 14. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1708 (2018. gada 13. novembris), ar ko nosaukumam “Însurăței” (ACVN) piešķir Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 99. pantā minēto aizsardzību

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1709 (2018. gada 13. novembris), ar ko attiecībā uz darbaspēka izlases veida apsekojumu saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98 precizē tehniskos rādītājus 2020. gada ad hoc modulim par nelaimes gadījumiem darbā un citām ar darbu saistītām veselības problēmām ( 1 )

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1710 (2018. gada 13. novembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1306/2013 paredzēto tiešo maksājumu korekcijas likmi pielāgo attiecībā uz 2018. kalendāro gadu un atceļ Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/866

10

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1711 (2018. gada 13. novembris), ar ko attiecībā uz Indijas ražotājiem eksportētājiem piešķirto izņēmumu piemērošanas datumu groza Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1371/2013

12

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1712 (2018. gada 13. novembris), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2018/1013, ar ko nosaka pagaidu aizsargpasākumus attiecībā uz konkrētu tērauda ražojumu importu

17

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Padomes Direktīva (ES) 2018/1713 (2018. gada 6. novembris), ar ko Direktīvu 2006/112/EK groza attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa likmēm, ko piemēro grāmatām, laikrakstiem un periodiskiem izdevumiem

20

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2018/1714 (2018. gada 6. novembris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Apvienotajā komitejā, kura izveidota ar Pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Austrāliju, no otras puses, attiecībā uz Apvienotās komitejas reglamenta pieņemšanu un tās apakškomiteju un darba grupu pilnvaru pieņemšanu

22

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2018/1715 (2018. gada 12. novembris) par finanšu iemaksām, kas jāveic dalībvalstīm, lai finansētu Eiropas Attīstības fondu, tostarp maksimālo gada iemaksas summu 2020. gadam, gada iemaksas summu 2019. gadam, pirmo maksājumu 2019. gadam un provizorisku un nesaistošu prognozi par gaidāmajām gada iemaksu summām 2021. un 2022. gadam

30

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1716 (2018. gada 13. novembris), ar kuru groza Īstenošanas lēmumu 2013/776/ES, ar ko izveido Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūru

33

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top