Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:274:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 274, 2018. gada 5. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 274

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

61. gadagājums
2018. gada 5. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/1637 (2018. gada 13. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par uzraudzības funkcijas procedūrām un tā iezīmēm ( 1 )

1

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/1638 (2018. gada 13. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros sīkāk precizē, kā nodrošināt to, ka ievades dati ir atbilstīgi un pārbaudāmi, un ka tiek ieviestas datu sniedzēja iekšējās pārraudzības un pārbaudes procedūras, kas kritiski svarīga vai nozīmīga etalona administratoram ir jānodrošina, ja ievades datus sniedz finanšu pakalpojumu uzņēmumu tirdzniecības un korporatīvo finanšu jomas darbinieki ( 1 )

6

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/1639 (2018. gada 13. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par konkretizētiem rīcības kodeksa elementiem, kurus, balstoties uz datu sniedzēju sniegtiem ievades datiem, izstrādā etalonu administratori ( 1 )

11

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/1640 (2018. gada 13. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros sīkāk precizē uzraudzīto datu sniedzēju pārvaldības un kontroles prasības ( 1 )

16

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/1641 (2018. gada 13. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros konkretizēta informācija, kas kritiski svarīgu vai nozīmīgu etalonu administratoriem jāsniedz par etalona noteikšanā izmantoto metodiku, par metodikas iekšējo pārskatīšanu un apstiprināšanu un par kārtību, kādā veicamas būtiskas izmaiņas metodikā ( 1 )

21

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/1642 (2018. gada 13. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros noteikti papildu kritēriji, kas jāņem vērā kompetentajām iestādēm, izvērtējot, vai nozīmīgu etalonu administratoriem būtu jāpiemēro konkrētas prasības ( 1 )

25

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/1643 (2018. gada 13. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par etalona administratora publicējama paziņojuma par etalonu satura konkretizēšanu un tā nepieciešamās atjaunināšanas gadījumiem ( 1 )

29

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/1644 (2018. gada 13. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecība uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par satura minimumu sadarbības mehānismos ar to trešo valstu kompetentajām iestādēm, kuru tiesiskais regulējums un uzraudzības prakse atzīti par līdzvērtīgiem ( 1 )

33

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/1645 (2018. gada 13. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par pieteikuma atzīšanas saņemšanai no atsauces dalībvalsts kompetentās iestādes un paziņojumā Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI) sniedzamās informācijas formu un saturu ( 1 )

36

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/1646 (2018. gada 13. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem attiecībā uz informāciju, kas jānorāda, iesniedzot pieteikumu atļaujas saņemšanai un pieteikumu reģistrācijai ( 1 )

43

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1647 (2018. gada 31. oktobris), ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2015/2283 kā jaunu pārtikas produktu atļauj laist tirgū olu membrānu hidrolizātu un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/2470 ( 1 )

51

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top