EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:183:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 183, 2018. gada 19. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 183

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

61. gadagājums
2018. gada 19. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1017 (2018. gada 18. jūlijs), ar ko groza Īstenošanas regulas (ES) 2017/366 un (ES) 2017/367, ar kurām nosaka galīgo kompensācijas un antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes vai no Ķīnas Tautas Republikas nosūtītu kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu (proti, elementu) importam, un Īstenošanas regulas (ES) 2016/184 un (ES) 2016/185, ar kurām galīgo kompensācijas un antidempinga maksājumu, kas noteikts tādu kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu (proti, elementu) importam, kuru izcelsme ir Ķīnas Tautas Republikā vai kuri nosūtīti no Ķīnas Tautas Republikas, attiecina arī uz to kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu (proti, elementu) importu, kuri nosūtīti no Malaizijas un Taivānas, neatkarīgi no tā, vai tiem deklarēta Malaizijas un Taivānas izcelsme

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1018 (2018. gada 18. jūlijs), ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2015/2283 atļauj kā jaunu pārtikas produktu plašāk lietot ar UV starojumu apstrādātu maizes raugu (Saccharomyces cerevisiae) un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/2470  (1 )

9

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1019 (2018. gada 18. jūlijs) par darbīgās vielas oksasulfurona apstiprinājuma neatjaunošanu, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, un par grozījumiem Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 540/2011  (1 )

14

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1020 (2018. gada 18. jūlijs) par Eiropas klasifikācijas prasmju, kompetenču un profesiju saraksta pieņemšanu un atjaunināšanu automātiskas piemeklēšanas vajadzībām, izmantojot EURES kopīgo IT platformu  (1 )

17

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1021 (2018. gada 18. jūlijs), ar ko pieņem tehniskos standartus un formātus, kuri nepieciešami automātiskai piemeklēšanai kopīgā IT platformā, izmantojot Eiropas klasifikāciju un valstu sistēmu un Eiropas klasifikācijas sadarbspēju  (1 )

20

 

 

III   Citi tiesību akti

 

 

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

 

*

EEZ Apvienotās komitejas lēmums Nr. 154/2018 (2018. gada 6. jūlijs), ar ko groza EEZ līguma XI pielikumu (Elektroniskie sakari, audiovizuālie pakalpojumi un informācijas sabiedrība) un 37. protokolu (kurā ir 101. pantā paredzētais saraksts) [2018/1022]

23

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Regulā (ES) 2018/978 (2018. gada 9. jūlijs), ar ko groza II un III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem ( OV L 176, 12.7.2018. )

27

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top