Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:182:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 182, 2018. gada 18. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 182

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

61. gadagājums
2018. gada 18. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/985 (2018. gada 12. februāris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 167/2013 papildina, iekļaujot tajā prasības par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu un to motoru ekoloģiskajiem raksturlielumiem un spēkiekārtu veiktspēju, un atceļ Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/96  (1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/986 (2018. gada 3. aprīlis), ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2015/504 groza attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanas un tirgus uzraudzības administratīvo noteikumu pielāgošanu V posma emisiju robežvērtībām  (1 )

16

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/987 (2018. gada 27. aprīlis), ar ko groza un labo Deleģēto regulu (ES) 2017/655, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1628 attiecībā uz tādu gāzveida piesārņotāju emisiju uzraudzību, ko rada ekspluatācijā esoši iekšdedzes motori, kas uzstādīti autoceļiem neparedzētā mobilajā tehnikā  (1 )

40

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/988 (2018. gada 27. aprīlis), ar kuru groza un labo Īstenošanas regulu (ES) 2017/656, ar ko nosaka administratīvās prasības attiecībā uz autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas iekšdedzes motoru emisiju robežvērtībām un tipa apstiprināšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1628  (1 )

46

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/989 (2018. gada 18. maijs), ar ko groza un labo Deleģēto regulu (ES) 2017/654, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1628 par tehniskām un vispārējām prasībām attiecībā uz autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas iekšdedzes motoru emisiju robežvērtībām un tipa apstiprinājumu  (1 )

61

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top