Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:178:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 178, 2018. gada 16. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 178

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

61. gadagājums
2018. gada 16. jūlijs


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES, Euratom) 2018/994 (2018. gada 13. jūlijs), ar ko groza Aktu par Eiropas Parlamenta pārstāvju ievēlēšanu vispārējās tiešās vēlēšanās, kurš pievienots Padomes 1976. gada 20. septembra Lēmumam 76/787/EOTK, EEK, Euratom

1

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/995 (2018. gada 12. jūlijs), ar ko attiecībā uz piedāvājumu iesniegšanas termiņiem groza Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080

4

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/996 (2018. gada 12. jūlijs), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumus, kuri nav maznozīmīgi, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (“Limone Femminello del Gargano” (AĢIN))

6

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2018/997 (2018. gada 13. jūlijs), ar ko groza Lēmumu 2012/392/KĀDP par Eiropas Savienības KDAP misiju Nigērā (EUCAP Sahel Niger)

7

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/998 (2018. gada 12. jūlijs), ar ko Lēmuma 2009/177/EK I pielikumu groza attiecībā uz Horvātijas statusu saistībā ar koi herpesvīrusu (KHV), Somijas statusu saistībā ar infekciozo hematopoētisko nekrozi (IHN), to Īrijas teritoriju sarakstu, kas pasludinātas par Bonamia ostreae infekcijas neskartām, to Apvienotās Karalistes apgabalu sarakstu, kuri pasludināti par Marteilia refringens infekcijas neskartiem, un ar ko Lēmuma 2010/221/ES I pielikumu groza attiecībā uz to Apvienotās Karalistes apgabalu sarakstu, kurus uzskata par austeru herpesvīrusa 1 μνar (OsHV-1 μVar) neskartiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 4381)  (1 )

9

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top