EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:174:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 174, 2018. gada 10. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 174

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

61. gadagājums
2018. gada 10. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2018/966 (2018. gada 6. jūlijs) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Japānu

1

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/967 (2018. gada 26. aprīlis), ar kuru Deleģēto regulu (ES) Nr. 907/2014 groza attiecībā uz maksājuma termiņu neievērošanu un attiecībā uz izdevumu deklarāciju sagatavošanā piemērojamo maiņas kursu

2

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/968 (2018. gada 30. aprīlis), ar ko attiecībā uz invazīvo svešzemju sugu riska novērtējumiem papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1143/2014

5

 

*

Komisijas Regula (ES) 2018/969 (2018. gada 9. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001 V pielikumu groza attiecībā uz prasībām, ko piemēro īpašo riska materiālu izņemšanai no mazajiem atgremotājiem  (1 )

12

 

*

Komisijas Deleģētā direktīva (ES) 2018/970 (2018. gada 18. aprīlis), ar kuru groza II, III un V pielikumu Direktīvai (ES) 2016/1629, ar ko nosaka tehniskās prasības attiecībā uz iekšzemes ūdensceļu kuģiem

15

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/971 (2018. gada 9. jūlijs), ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam 2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 4460)  (1 )

20

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas 2018. gada 4. maija Regulā (ES) 2018/683, ar ko nosaka pagaidu antidempinga maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes autobusiem vai kravas automobiļiem paredzētu jaunu vai atjaunotu gumijas pneimatisko riepu, kuru slodzes indekss pārsniedz 121, importam un ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) 2018/163 ( OV L 116, 7.5.2018. )

38

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2015/720 (2015. gada 29. aprīlis), ar ko groza Direktīvu 94/62/EK attiecībā uz vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa samazināšanu ( OV L 115, 6.5.2015. )

39

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top