EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:149:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 149, 2018. gada 14. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 149

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

61. gadagājums
2018. gada 14. jūnijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/866 (2018. gada 13. jūnijs), ar ko attiecībā uz 2018. kalendāro gadu nosaka tiešo maksājumu korekcijas likmi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1306/2013

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/867 (2018. gada 13. jūnijs), ar ko nosaka Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras Apelācijas padomes/padomju reglamentu  (1 )

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/868 (2018. gada 13. jūnijs), ar ko Regulu (ES) Nr. 1301/2014 un Regulu (ES) Nr. 1302/2014 groza attiecībā uz noteikumiem par elektroenerģijas mēraparātu sistēmu un datu apkopošanas sistēmu  (1 )

16

 

 

LĒMUMI

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2018/869 (2018. gada 5. jūnijs), ar ko pagarina Eiropas Savienības Tiesiskuma misijas Kosovā (EULEX KOSOVO) misijas vadītāja pilnvaru termiņu (EULEX KOSOVO/1/2018)  (*1 )

24

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

 

(*1)   Šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai 1244 (1999) un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top