EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:123:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 123, 2018. gada 18. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 123

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

61. gadagājums
2018. gada 18. maijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/728 (2018. gada 24. janvāris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par procedūrām darījumu ar nefinanšu darījumu partneri, kas uzņēmējdarbību veic trešā valstī, neiekļaušanai pašu kapitāla prasībās attiecībā uz kredītvērtības korekcijas risku ( 1 )

1

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/729 (2018. gada 26. februāris), ar ko attiecībā uz konkrētu narkotisko vielu prekursoru iekļaušanu klasificēto vielu sarakstā groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 273/2004 un Padomes Regulu (EK) Nr. 111/2005 ( 1 )

4

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/730 (2018. gada 4. maijs), ar ko nosaka tehnisko rezervju un pamata pašu kapitāla aprēķināšanas tehnisko informāciju pārskatu sniegšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā ar atsauces datumiem no 2018. gada 31. marta līdz 2018. gada 29. jūnijam ( 1 )

6

 

*

Komisijas Regula (ES) 2018/731 (2018. gada 15. maijs), ar ko nosaka aizliegumu Beļģijas karoga kuģiem zvejot cirtaino raju Savienības ūdeņos 7.e zonā

82

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/732 (2018. gada 17. maijs) par kopīgu metodoloģiju alternatīvu degvielu vienības cenu salīdzināšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/94/ES ( 1 )

85

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/733 (2018. gada 17. maijs), ar ko 284. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kuras saistītas ar organizācijām ISIL (Da'esh) un Al-Qaida

89

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/734 (2018. gada 17. maijs) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu divdesmitajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080

92

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/735 (2018. gada 17. maijs) par sausā vājpiena maksimālo iepirkšanas cenu trešajā atsevišķajā uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2018/154

93

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Deleģētā direktīva (ES) 2018/736 (2018. gada 27. februāris), ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu par dažiem elektriskiem un elektroniskiem komponentiem, kuros svins ir stiklā vai keramikā ( 1 )

94

 

*

Komisijas Deleģētā direktīva (ES) 2018/737 (2018. gada 27. februāris), ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu par svinu lodmetālos, ko izmanto dobas diskveida un plakanas matricas keramikas daudzslāņu kondensatoru ražošanai ( 1 )

97

 

*

Komisijas Deleģētā direktīva (ES) 2018/738 (2018. gada 27. februāris), ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu par svinu regulējamu maiņrezistoru elementos uz metālkeramikas bāzes ( 1 )

100

 

*

Komisijas Deleģētā direktīva (ES) 2018/739 (2018. gada 1. marts), ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu svina izmantošanai par tērauda leģētājelementu ( 1 )

103

 

*

Komisijas Deleģētā direktīva (ES) 2018/740 (2018. gada 1. marts), ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu svina izmantošanai par alumīnija leģētājelementu ( 1 )

106

 

*

Komisijas Deleģētā direktīva (ES) 2018/741 (2018. gada 1. marts), ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu svina izmantošanai par vara leģētājelementu ( 1 )

109

 

*

Komisijas Deleģētā direktīva (ES) 2018/742 (2018. gada 1. marts), ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu svina izmantošanai lodmetālos ar augstu kušanas temperatūru ( 1 )

112

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/743 (2018. gada 16. maijs) par izmēģinājuma projektu, ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/679 noteiktos administratīvās sadarbības noteikumus pilda, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu ( 1 )

115

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/744 (2018. gada 16. maijs), ar ko groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2016/2008 par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar nodulāro dermatītu dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 2815)  ( 1 )

119

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/745 (2018. gada 16. maijs), ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam 2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 2817)  ( 1 )

122

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top