EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:122:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 122, 2018. gada 17. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 122

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

61. gadagājums
2018. gada 17. maijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Paziņojums par Visaptverošā un pastiprinātā partnerības nolīguma starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Armēnijas Republiku, no otras puses, provizorisku piemērošanu

1

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/720 (2018. gada 16. maijs), ar ko atver Savienības tarifa kvotu Islandes izcelsmes mājputnu gaļai un paredz šīs kvotas pārvaldību

2

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/721 (2018. gada 16. maijs), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 37/2010, lai vielu cūku prolaktīnu klasificētu attiecībā uz tā atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu ( 1 )

5

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/722 (2018. gada 16. maijs), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 37/2010, lai vielu eprinomektīnu klasificētu attiecībā uz tā atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu ( 1 )

8

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/723 (2018. gada 16. maijs), ar ko Padomes Regulas (EK) Nr. 1099/2009 par dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā I un II pielikumu groza attiecībā uz tādas apdullināšanas apstiprināšanu, ko panāk ar zemu atmosfēras spiedienu ( 1 )

11

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/724 (2018. gada 16. maijs) par konkrētiem tirdzniecības politikas pasākumiem attiecībā uz konkrētiem Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes ražojumiem

14

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva (ES) 2018/725 (2018. gada 16. maijs), ar ko attiecībā uz hromu (VI) groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu II pielikuma III daļas 13. punktu, lai to pielāgotu tehnikas un zinātnes attīstībai

29

 

 

LĒMUMI

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2018/726 (2018. gada 2. maijs) par Eiropas Savienības KDAP misijas Nigērā (EUCAP Sahel Niger) vadītāja iecelšanu (EUCAP Sahel Niger/1/2018)

32

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2018/727 (2018. gada 14. maijs), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekļa aizstājēju, ko izvirzījusi Rumānija

34

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes Regulā (ES) Nr. 1385/2013 (2013. gada 17. decembris), ar kuru groza Padomes Regulas (EK) Nr. 850/98 un (EK) Nr. 1224/2009 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1069/2009, (ES) Nr. 1379/2013 un (ES) Nr. 1380/2013 pēc Majotas statusa maiņas attiecībā uz Eiropas Savienību ( OV L 354, 28.12.2013. )

35

 

*

Labojums Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/390 (2016. gada 11. novembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 909/2014 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par konkrētām prudenciālajām prasībām centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un norīkotām kredītiestādēm, kas piedāvā banku tipa papildpakalpojumus ( OV L 65, 10.3.2017. )

35

 

*

Labojums Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/391 (2016. gada 11. novembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 909/2014 papildina attiecībā uz regulatīviem tehniskajiem standartiem, ar kuriem sīkāk konkretizē par internalizētiem norēķiniem veiktas ziņošanas saturu ( OV L 65, 10.3.2017. )

36

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top