Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:119:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 119, 2018. gada 15. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 119

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

61. gadagājums
2018. gada 15. maijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/707 (2018. gada 28. februāris), ar ko Deleģēto regulu (ES) Nr. 639/2014 groza attiecībā uz attiecināmības kritērijiem atbalsta saņemšanai par kaņepēm saskaņā ar pamata maksājumu shēmu un atsevišķām prasībām, kuras saistītas ar brīvprātīgo saistīto atbalstu

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/708 (2018. gada 17. aprīlis), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz veidni, kas naudas tirgus fondu pārvaldniekiem jāizmanto, sniedzot kompetentajām iestādēm Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1131 37. pantā paredzētos pārskatus ( 1 )

5

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/709 (2018. gada 14. maijs), ar ko Īstenošanas regulu (ES) Nr. 809/2014 groza attiecībā uz marķējuma prasībām saistībā ar atbalsta pieteikumiem par platībām, kuras izmanto kaņepju ražošanai

29

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/710 (2018. gada 14. maijs), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū atjauno darbīgās vielas siltiofama apstiprinājumu un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu ( 1 )

31

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/711 (2018. gada 14. maijs), ar ko groza Padomes Regulu (ES) 2016/44 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

35

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2018/712 (2018. gada 14. maijs), ar kuru groza Lēmumu (KĀDP) 2016/2382, ar ko izveido Eiropas Drošības un aizsardzības koledžu (EDAK)

37

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (KĀDP) 2018/713 (2018. gada 14. maijs), ar ko īsteno Lēmumu (KĀDP) 2015/1333 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

39

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top