Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:117:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 117, 2018. gada 8. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 117

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

61. gadagājums
2018. gada 8. maijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2018/689 (2018. gada 7. maijs), ar ko īsteno 15. panta 3. punktu Regulā (ES) Nr. 1352/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Jemenā

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/690 (2018. gada 7. maijs), ar ko attiecībā uz darbīgās vielas fenazakvīna apstiprināšanas nosacījumiem groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/691 (2018. gada 7. maijs), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū apstiprina pamatvielu talku E553B un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu ( 1 )

6

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/692 (2018. gada 7. maijs), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū atjauno darbīgās vielas zoksamīda apstiprinājumu un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu ( 1 )

9

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/693 (2018. gada 7. maijs), ar ko attiecībā uz aizliegumu zvejot virs aizsargājamām dzīvotnēm un minimālo attālumu no krasta un minimālo jūras dziļumu, kas jāievēro kuģiem, kuri noteiktos Francijas (Provansas–Alpu–Kotdazīras) teritoriālajos ūdeņos zvejo ar gangui tipa trali, paredz atkāpi no Padomes Regulas (EK) Nr. 1967/2006

13

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (KĀDP) 2018/694 (2018. gada 7. maijs), ar ko īsteno Lēmumu 2014/932/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Jemenā

17

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/695 (2018. gada 30. aprīlis). saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2010/35/ES 31. panta 1. punktu par pasākumu, ko veikusi Dānija, proti, 10 kg un 5 kg PrimaDonna/Compolite CS kompozīta gāzes balonu izņemšanu un atsaukšanu no tirgus (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 2535)  ( 1 )

19

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/696 (2018. gada 4. maijs), ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 528/2012 55. panta 1. punktam tiek pagarināts Francijas par starptautiskajām klimata sarunām atbildīgās Vides, enerģētikas un jūras ministrijas pasākums, kurš atļauj piedāvāt tirgū un lietot biocīdu Phéro-Ball Pin (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 2643)

21

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/697 (2018. gada 7. maijs), ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam (ES) 2017/247 par aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojumiem dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 2888)  ( 1 )

23

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top