EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:114:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 114, 2018. gada 4. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 114

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

61. gadagājums
2018. gada 4. maijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/674 (2017. gada 17. novembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/94/ES papildina attiecībā uz L kategorijas mehānisko transportlīdzekļu uzlādes punktiem, krasta elektropadevi iekšzemes ūdensceļu kuģiem un ūdens transporta LNG uzpildes punktiem un groza minēto direktīvu attiecībā uz savienojumiem mehānisko transportlīdzekļu uzpildei ar gāzveida ūdeņradi ( 1 )

1

 

*

Komisijas Regula (ES) 2018/675 (2018. gada 2. maijs), ar kuru attiecībā uz CMR vielām groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), XVII pielikuma papildinājumus ( 1 )

4

 

*

Komisijas Regula (ES) 2018/676 (2018. gada 3. maijs), ar ko koriģē Komisijas Regulu (ES) Nr. 546/2011 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1107/2009 īstenošanu attiecībā uz vienotajiem principiem augu aizsardzības līdzekļu novērtēšanai un atļauju piešķiršanai ( 1 )

8

 

*

Komisijas Regula (ES) 2018/677 (2018. gada 3. maijs), ar ko attiecībā uz taumatīna (E 957) lietošanu par garšas pastiprinātāju dažās pārtikas kategorijās groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu ( 1 )

10

 

*

Komisijas Regula (ES) 2018/678 (2018. gada 3. maijs), ar ko attiecībā uz dažām aromatizējošām vielām groza un labo Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1334/2008 I pielikumu ( 1 )

13

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/679 (2018. gada 3. maijs), ar ko atjauno darbīgās vielas forhlorfenurona apstiprinājumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu ( 1 )

18

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2018/680 (2018. gada 2. maijs), ar ko nosaka kritērijus ES ekomarķējuma piešķiršanai telpu uzkopšanas pakalpojumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 2503)  ( 1 )

22

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top