EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:099:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 99, 2018. gada 19. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 99

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

61. gadagājums
2018. gada 19. aprīlis


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Grozījumi Muitas konvencijā par starptautiskajiem preču pārvadājumiem, kuros izmanto TIR karneti (1975. gada TIR konvencija)

1

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) 2018/588 (2018. gada 18. aprīlis), ar ko attiecībā uz 1-metil-2-pirolidonu groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) ( 1 )

3

 

*

Komisijas Regula (ES) 2018/589 (2018. gada 18. aprīlis), ar ko attiecībā uz metanolu groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) ( 1 )

7

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2018/590 (2018. gada 16. aprīlis), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli un locekļa aizstājēju, ko izvirzījusi Vācijas Federatīvā Republika

10

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2018/591 (2018. gada 16. aprīlis), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli, ko izvirzījusi Vācijas Federatīvā Republika

11

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2018/592 (2018. gada 16. aprīlis), ar ko ieceļ Darba ņēmēju pārvietošanās brīvības padomdevējas komitejas locekļus un locekļu aizstājējus no Luksemburgas

12

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2018/593 (2018. gada 16. aprīlis), ar ko Itālijas Republikai atļauj ieviest īpašu pasākumu, atkāpjoties no 218. un 232. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

14

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/594 (2018. gada 13. aprīlis) par benzol-1,2,4-trikarboksilkābes 1,2 anhidrīda (trimelītskābes anhidrīds) (TMA) apzināšanu par vielu, kas rada ļoti lielas bažas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta f) punktu (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 2112)  ( 1 )

16

 

 

III   Citi tiesību akti

 

 

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

 

*

EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 94/17/COL (2017. gada 31. maijs) izbeigt oficiālo izmeklēšanas procedūru saistībā ar atbrīvojuma noteikumu izbraukuma pakalpojumiem saskaņā ar 2014.–2020. gada diferencēto sociālā nodrošinājuma iemaksu shēmu (Norvēģija) [2018/595]

18

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top