EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:091:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 91, 2018. gada 9. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 91

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

61. gadagājums
2018. gada 9. aprīlis


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Paziņojums par to, ka stājies spēkā Divpusējais nolīgums starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par prudenciālās uzraudzības pasākumiem attiecībā uz apdrošināšanu un pārapdrošināšanu

1

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2018/548 (2018. gada 6. aprīlis), ar ko īsteno Regulu (ES) 2017/1509 par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

2

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/549 (2018. gada 6. aprīlis), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu

11

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/550 (2018. gada 6. aprīlis), ar kuru groza II pielikumu Komisijas Regulā (EK) Nr. 684/2009, ar ko īsteno Padomes Direktīvu 2008/118/EK attiecībā uz datorizētām procedūrām akcīzes preču pārvietošanai atliktās nodokļa maksāšanas režīmā

13

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (KĀDP) 2018/551 (2018. gada 6. aprīlis), ar ko īsteno Lēmumu (KĀDP) 2016/849 par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

16

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/552 (2018. gada 6. aprīlis), ar ko atjaunina Padomes Direktīvā 2003/96/EK minētās atsauces uz kombinētās nomenklatūras kodiem dažiem produktiem

27

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top