EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:082:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 82, 2018. gada 26. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 82

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

61. gadagājums
2018. gada 26. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Informācija saistībā ar Nolīguma starp Eiropas Kopienu un Indijas Republikas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem stāšanos spēkā

1

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/497 (2018. gada 21. marts), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Marrone del Mugello (AĢIN))

2

 

*

Komisijas Regula (ES) 2018/498 (2018. gada 22. marts), ar kuru attiecībā uz 9. starptautisko finanšu pārskatu standartu groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 ( 1 )

3

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/499 (2018. gada 20. marts), ar ko izveido Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorciju “Ķīmijbioloģijas atvērto skrīninga platformu Eiropas infrastruktūra” (EU-OPENSCREEN ERIC) (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 1482)  ( 1 )

8

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/500 (2018. gada 22. marts) par priekšlikuma izveidot Alpu–Rietumbalkānu dzelzceļa kravas pārvadājumu koridoru atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 913/2010 5. pantam (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 1625)

13

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/501 (2018. gada 22. marts) par Omānas Sultanāta atzīšanu attiecībā uz jūrnieku sagatavošanas un sertificēšanas sistēmām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/106/EK (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 1640)  ( 1 )

15

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2015/412 (2015. gada 11. marts), ar ko Direktīvu 2001/18/EK groza attiecībā uz iespēju, ka dalībvalstis var ierobežot vai aizliegt ģenētiski modificētu organismu (ĢMO) audzēšanu savā teritorijā ( OV L 68, 13.3.2015. )

17

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/23/ES (2014. gada 26. februāris) par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu ( OV L 94, 28.3.2014. )

17

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top