EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:062:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 62, 2018. gada 5. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 62

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

61. gadagājums
2018. gada 5. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/317 (2018. gada 2. marts), ar kuru no Padomes Regulas (EK) Nr. 1967/2006 atkāpjas attiecībā uz minimālo attālumu no krasta un minimālo jūras dziļumu, kas jāievēro, noteiktos Itālijas teritoriālo ūdeņu apgabalos ar laivas velkamajiem vadiem zvejojot stikla jūrasgrunduli (Aphia minuta)

1

 

*

Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) 2018/318 (2018. gada 22. februāris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1011/2012 par vērtspapīru turējumu statistiku (ECB/2018/7)

4

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2018/319 (2018. gada 27. februāris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Starptautisko dzelzceļa pārvadājumu starpvaldību organizācijas Revīzijas komitejas 26. sesijā attiecībā uz dažiem grozījumiem Konvencijā par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem un tās papildinājumos

10

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/320 (2018. gada 28. februāris) par konkrētiem dzīvnieku veselības aizsardzības pasākumiem, kas sakarā ar sēnīti Batrachochytrium salamandrivorans piemērojami Savienības iekšējā tirdzniecībā ar salamandrām un šādu dzīvnieku ievešanai Savienībā (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 1208)  ( 1 )

18

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/321 (2018. gada 2. marts), ar kuru groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2017/224, ar ko nosaka tehniskās un darbības specifikācijas, kuras ļauj komercpakalpojumiem, ko piedāvā saskaņā ar Galileo programmu izveidotā sistēma, atbilst funkcijai, kas minēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1285/2013 2. panta 4. punkta c) apakšpunktā

34

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/322 (2018. gada 2. marts) par pārbaudes procedūras apturēšanu, kas attiecas uz tirdzniecības šķēršļiem, kurus pieņēmusi Turcijas Republika un kuri ietver pasākumus, kas ietekmē nekrītota bezkoksnes papīra tirdzniecību

36

 

 

PAMATNOSTĀDNES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2018/323 (2018. gada 22. februāris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/7 par vērtspapīru turējumu statistiku (ECB/2018/8)

38

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top