EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:022:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 22, 2018. gada 26. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 22

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

61. gadagājums
2018. gada 26. janvāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2018/121 (2018. gada 23. janvāris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 560/2014, ar ko izveido biorūpniecības kopuzņēmumu ( 1 )

1

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/122 (2017. gada 20. oktobris), ar ko groza I, II, VI, VIII un IX pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1007/2011 par tekstilšķiedru nosaukumiem un par tekstilizstrādājumu šķiedru sastāva etiķetēšanu un marķēšanu ( 1 )

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/123 (2018. gada 15. janvāris), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (“Cerezas de la Montaña de Alicante” (AĢIN))

8

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/124 (2018. gada 15. janvāris), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (“Pane di Matera” (AĢIN))

9

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/125 (2018. gada 24. janvāris), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu

10

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/126 (2018. gada 24. janvāris), ar kuru groza Padomes Regulu (ES) 2016/44 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

12

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/127 (2018. gada 24. janvāris), ar ko Regulu (EK) Nr. 1484/95 groza attiecībā uz reprezentatīvo cenu noteikšanu mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī ovalbumīnam

14

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/128 (2018. gada 25. janvāris), ar ko labo Īstenošanas regulas (ES) 2015/504, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 167/2013 attiecībā uz administratīvajām prasībām lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanai un tirgus uzraudzībai, dažu valodu versijas ( 1 )

16

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/129 (2018. gada 25. janvāris) par atļauju no Corynebacterium glutamicum KCCM 80099 iegūtu L-arginīnu lietot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem ( 1 )

21

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/130 (2018. gada 25. janvāris) par atļauju no Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) iegūtas endo-1,4-beta-ksilanāzes (EC 3.2.1.8) preparātu lietot par barības piedevu nobarojamām cūkām (atļaujas turētājs Berg and Schmidt GmbH Co. KG) ( 1 )

25

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Padomes Direktīva (ES) 2018/131 (2018. gada 23. janvāris), ar ko īsteno Eiropas Kopienas Kuģu īpašnieku asociāciju (EKKĪA) un Eiropas Transporta darbinieku federācijas (ETDF) nolīgumu grozīt Direktīvu 2009/13/EK saskaņā ar 2006. gada Konvencijas par darbu jūrniecībā 2014. gada grozījumiem, ko Starptautiskā Darba konference apstiprināja 2014. gada 11. jūnijā ( 1 )

28

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (KĀDP) 2018/132 (2018. gada 25. janvāris), ar ko īsteno Lēmumu (KĀDP) 2015/1333 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

34

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/133 (2018. gada 24. janvāris), ar kuru groza Lēmumu 2008/911/EK, ar ko izveido tradicionālajās augu izcelsmes zālēs lietojamo augu izcelsmes vielu, preparātu un to kombināciju sarakstu (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 213)  ( 1 )

36

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/134 (2018. gada 24. janvāris), ar kuru groza Lēmumu 2008/911/EK, ar ko izveido tradicionālajās augu izcelsmes zālēs lietojamo augu izcelsmes vielu, preparātu un to kombināciju sarakstu (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 218)  ( 1 )

41

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top