EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:014:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 14, 2018. gada 19. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 14

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

61. gadagājums
2018. gada 19. janvāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2018/76 (2017. gada 23. oktobris) par zvejas iespēju iedalīšanu saskaņā ar protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Maurīcijas Republiku

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/77 (2018. gada 15. janvāris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

3

 

*

Komisijas Regula (ES) 2018/78 (2018. gada 16. janvāris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu groza attiecībā uz maksimālajiem 2-fenilfenola, bensulfuronmetila, dimetahlora un lufenurona atlieku līmeņiem konkrētos produktos un uz tiem ( 1 )

6

 

*

Komisijas Regula (ES) 2018/79 (2018. gada 18. janvāris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 10/2011 par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku ( 1 )

31

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/80 (2018. gada 18. janvāris) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu sešpadsmitajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080

35

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top