Help Print this page 

Document L:2018:010:TOC

Title and reference
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 10, 2018. gada 13. janvāris

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 10

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

61. gadagājums
2018. gada 13. janvāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2018/53 (2018. gada 12. janvāris), ar ko īsteno Regulu (ES) 2017/1509 par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

1

 

*

Komisijas Regula (ES) 2018/54 (2017. gada 4. decembris), ar ko nosaka aizliegumu Beļģijas karoga kuģiem zvejot merlangu VIII zonā

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/55 (2018. gada 9. janvāris), ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2015/1998 groza attiecībā uz Singapūras Republikas pievienošanu trešām valstīm, kuras atzīst par tādām, kas piemēro drošības standartus, kuri ir līdzvērtīgi kopīgajiem civilās aviācijas drošības pamatstandartiem ( 1 )

5

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/56 (2018. gada 12. janvāris), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 908/2014, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 piemēro attiecībā uz maksājumu aģentūrām un citām struktūrām, finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, noteikumiem par pārbaudēm, nodrošinājumu un pārredzamību

9

 

 

LĒMUMI

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2018/57 (2018. gada 9. janvāris), ar kuru pagarina Eiropas Savienības KDAP misijas Mali (EUCAP Sahel Mali) vadītāja pilnvaru termiņu (EUCAP SAHEL Mali/1/2018)

14

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (KĀDP) 2018/58 (2018. gada 12. janvāris), ar ko īsteno Lēmumu (KĀDP) 2016/849 par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

15

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2018/59 (2018. gada 11. janvāris), ar ko Lēmumu 2009/300/EK groza attiecībā uz ekoloģisko kritēriju saturu un spēkā esības termiņu ES ekomarķējuma piešķiršanai televizoriem (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 6)  ( 1 )

17

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/60 (2018. gada 12. janvāris) par dažiem pagaidu aizsargpasākumiem sakarā ar Āfrikas cūku mēri Rumānijā (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 219)  ( 1 )

20

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top