Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:342:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 342, 2017. gada 21. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 342

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

60. gadagājums
2017. gada 21. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2404 (2017. gada 20. decembris), ar ko nosaukumam “Maasvallei Limburg” (ACVN) piešķir Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 99. pantā minēto aizsardzību

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2405 (2017. gada 20. decembris), ar ko nosaukumam “Picpoul de Pinet” (ACVN) piešķir Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 99. pantā minēto aizsardzību

3

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2406 (2017. gada 20. decembris), ar ko nosaka daudzumus, kuri jāpieskaita apjomam, kas paredzēts apakšperiodam no 2018. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam saskaņā ar tarifa kvotām, kuras cūkgaļas nozarē atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 442/2009

4

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2407 (2017. gada 20. decembris), ar ko paredz piešķīruma koeficientu, kas piemērojams daudzumiem, kuri norādīti no 2017. gada 1. līdz 7. decembrim iesniegtajos importa licenču pieteikumos, un ar ko nosaka daudzumus, kuri jāpieskaita apjomam, kas paredzēts apakšperiodam no 2018. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam, saskaņā ar tarifu kvotām, kuras olu un olu albumīna nozarē atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 539/2007

6

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2017/2408 (2017. gada 18. decembris), ar ko Latvijas Republikai atļauj piemērot īpašu pasākumu, atkāpjoties no 287. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

8

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2017/2409 (2017. gada 18. decembris), ar kuru Zviedrijai atļauj piemērot samazinātu akcīzes nodokļa likmi elektroenerģijai, ko patērē mājsaimniecības un pakalpojumu nozares uzņēmumi konkrētos Zviedrijas ziemeļu apgabalos, saskaņā ar Direktīvas 2003/96/EK 19. pantu

10

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/2410 (2017. gada 20. decembris), ar ko attiecībā uz dažiem aizsardzības pasākumiem pret augsti patogēno putnu gripu groza Lēmumus 2006/415/EK un 2007/25/EK un Īstenošanas lēmumu 2013/657/ES (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 8969)  ( 1 )

13

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/2411 (2017. gada 20. decembris), ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam 2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 8988)  ( 1 )

17

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/2412 (2017. gada 20. decembris), ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam (ES) 2017/247 par aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojumiem dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 9014)  ( 1 )

29

 

 

III   Citi tiesību akti

 

 

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

 

*

EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 3/17/COL (2017. gada 18. janvāris), ar ko simtu otro reizi groza procesuālo un materiālo tiesību noteikumus valsts atbalsta jomā, ieviešot jaunas Pamatnostādnes par Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu 61. panta 1. punktā minēto valsts atbalsta jēdzienu [2017/2413]

35

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top