EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:333:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 333, 2017. gada 15. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 333

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

60. gadagājums
2017. gada 15. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2017/2322 (2017. gada 29. maijs) par to, lai parakstītu un noslēgtu Nolīgumu starp Kanādu un Eiropas Savienību par drošības procedūrām klasificētas informācijas apmaiņai un aizsardzībai

1

 

 

Nolīgums starp Kanādu un Eiropas Savienību par drošības procedūrām klasificētas informācijas apmaiņai un aizsardzībai

2

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2323 (2017. gada 17. novembris), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (“Ternasco de Aragón” (AĢIN))

8

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2324 (2017. gada 12. decembris), ar ko atjauno darbīgās vielas glifosāta apstiprinājumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu ( 1 )

10

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2325 (2017. gada 14. decembris) par atļauju izmantot šķidro lecitīnu, hidrolizēto lecitīnu un ateļļoto lecitīnu preparātus par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem un ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) 2017/1007 ( 1 )

17

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2326 (2017. gada 14. decembris), ar ko imiprotrīnu apstiprina par 18. produkta veida biocīdos lietojamu esošu aktīvo vielu ( 1 )

22

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2327 (2017. gada 14. decembris), ar ko 2-metil-1,2-benzizotiazol-3(2H)-onu apstiprina par 6. produkta veida biocīdos lietojamu aktīvo vielu ( 1 )

25

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2328 (2017. gada 14. decembris), ar ko nosaukumam “Skalický rubín” (ACVN) piešķir Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 99. pantā minēto aizsardzību

28

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2329 (2017. gada 14. decembris), ar kuru groza un labo Regulu (EK) Nr. 1235/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm ( 1 )

29

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2330 (2017. gada 14. decembris) par atļauju izmantot dzelzs(II) karbonātu, dzelzs(III) hlorīda heksahidrātu, dzelzs(II) sulfāta monohidrātu, dzelzs(II) sulfāta heptahidrātu, dzelzs(II) fumarātu, aminoskābju dzelzs(II) helāta hidrātu, olbaltumvielu hidrolizātu dzelzs(II) helātu un glicīna hidrāta dzelzs(II) helātu par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem un dzelzs dekstrānu par barības piedevu sivēniem un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1334/2003 un (EK) Nr. 479/2006 ( 1 )

41

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2331 (2017. gada 14. decembris), ar ko nosaukumam “La Clape” (ACVN) piešķir Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 99. pantā minēto aizsardzību

45

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2332 (2017. gada 14. decembris) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu piecpadsmitajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080

46

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/2333 (2017. gada 13. decembris), ar ko nosaka daudzumus un piešķir kvotas vielām, kuras tiek kontrolētas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1005/2009 par ozona slāni noārdošām vielām, laikposmam no 2018. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 8317)

47

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/2334 (2017. gada 14. decembris), ar ko pagarina termiņu, līdz kuram kreozots apstiprināts lietošanai 8. produkta veida biocīdos ( 1 )

64

 

 

PAMATNOSTĀDNES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2017/2335 (2017. gada 23. novembris) par kredītu un kredītriska mikrodatu vākšanas procedūrām (ECB/2017/38)

66

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top