EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:331:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 331, 2017. gada 14. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 331

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

60. gadagājums
2017. gada 14. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2017/2307 (2017. gada 9. oktobris) par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Čīles Republiku par bioloģisko produktu tirdzniecību

1

 

 

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Čīles Republiku par bioloģisko produktu tirdzniecību

4

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2308 (2017. gada 13. decembris) par atļauju lietot Bacillus subtilis (DSM 5750) un Bacillus licheniformis (DSM 5749) preparātu par barības piedevu zīdāmiem sivēniem (atļaujas turētājs Chr. Hansen A/S) ( 1 )

19

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2309 (2017. gada 13. decembris), ar ko iepriekšējos gados notikušās citu krājumu pārzvejas dēļ veic atvilkumus no nozvejas kvotām, kas 2017. gadā pieejamas attiecībā uz konkrētiem zivju krājumiem, un groza Īstenošanas regulu (ES) 2017/1345

23

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2310 (2017. gada 13. decembris), ar ko atver tarifa kvotu 2018. gadam dažu tādu preču importam Savienībā, kuru izcelsme ir Norvēģijā un kuras iegūtas to lauksaimniecības produktu pārstrādē, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 510/2014

36

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2311 (2017. gada 13. decembris), kas nosaka mobilā savienojuma pabeigšanas visas Savienības maksimālo likmju vidējo svērto vērtību un atceļ Īstenošanas regulu (ES) 2016/2292 ( 1 )

39

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2312 (2017. gada 13. decembris) par atļauju Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) preparātu izmantot jaunā veidā par barības piedevu sivēnmātēm, zīdāmiem sivēniem un suņiem (atļaujas turētājs Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., ko pārstāv Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Eiropas pārstāvniecības birojs) ( 1 )

41

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2313 (2017. gada 13. decembris), ar ko nosaka formāta specifikācijas augu pasei, kas nepieciešama pārvietošanai Savienības teritorijā, un augu pasei, kas nepieciešama ievešanai un pārvietošanai aizsargājamā zonā

44

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2314 (2017. gada 13. decembris), ar ko paredz piešķīruma koeficientu, kas piemērojams daudzumiem, kuri norādīti no 2017. gada 20. novembra līdz 2017. gada 30. novembrim iesniegtajos importa licenču pieteikumos, un ar ko nosaka daudzumus, kuri jāpieskaita apjomam, kas paredzēts apakšperiodam no 2018. gada 1. jūlija līdz 2018. gada 31. decembrim, saskaņā ar tarifa kvotām, kuras piena un piena produktu nozarē atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 2535/2001

53

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2017/2315 (2017. gada 11. decembris), ar ko izveido pastāvīgo strukturēto sadarbību (PESCO) un nosaka iesaistīto dalībvalstu sarakstu

57

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/2316 (2017. gada 12. decembris), ar ko atceļ Lēmumu 92/176/EEK par kartēm, kas jānodrošina Animo tīkla izmantošanai (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 8316)  ( 1 )

78

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/2317 (2017. gada 13. decembris) par brīvprātīgas shēmas Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme atzīšanu, lai pierādītu atbilstību ilgtspējības kritērijiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/70/EK un 2009/28/EK

79

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/2318 (2017. gada 13. decembris) par Austrālijas tiesiskā regulējuma un uzraudzības sistēmas, ko piemēro finanšu tirgiem, līdzvērtīgumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES ( 1 )

81

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/2319 (2017. gada 13. decembris) par Honkongas Īpašās Pārvaldes Apgabalā atzītām biržas sabiedrībām piemērojamā tiesiskā regulējuma un uzraudzības sistēmas līdzvērtīgumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES ( 1 )

87

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/2320 (2017. gada 13. decembris) par Amerikas Savienotajās Valstīs valsts mēroga vērtspapīru biržām un alternatīvajām tirdzniecības sistēmām piemērojamā tiesiskā regulējuma un uzraudzības sistēmas līdzvērtīgumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES ( 1 )

94

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top