EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:310:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 310, 2017. gada 25. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 310

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

60. gadagājums
2017. gada 25. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/2188 (2017. gada 11. augusts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 groza attiecībā uz atbrīvojumu no pašu kapitāla prasībām attiecībā uz konkrētām segtajām obligācijām ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2189 (2017. gada 24. novembris), ar kuru groza un labo Īstenošanas regulu (ES) 2015/2450, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz veidnēm informācijas iesniegšanai uzraudzības iestādēm saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK ( 1 )

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2190 (2017. gada 24. novembris), ar kuru groza un labo Īstenošanas regulu (ES) 2015/2452, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz ziņojuma par maksātspēju un finanšu stāvokli sniegšanas procedūrām, formātiem un veidnēm saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK ( 1 )

30

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2191 (2017. gada 24. novembris), ar ko atsauc importa licenču pieteikumu iesniegšanas apturēšanu saskaņā ar tarifa kvotām, kuras atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 891/2009 cukura nozarē

46

 

 

LĒMUMI

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2017/2192 (2017. gada 15. novembris) par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Itālijas pieteikums EGF/2017/004 IT/Almaviva)

47

 

 

PAMATNOSTĀDNES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2017/2193 (2017. gada 27. oktobris), ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2015/280 par Eurosistēmas ražošanas un iepirkumu sistēmas izveidošanu (ECB/2017/31)

49

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top