Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:295:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 295, 2017. gada 14. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 295

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

60. gadagājums
2017. gada 14. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2017/2060 (2017. gada 6. novembris) par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu Trešo papildprotokolu, kas pievienots Nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Čīles Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

1

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2017/2061 (2017. gada 13. novembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām

3

 

*

Padomes Regula (ES) 2017/2062 (2017. gada 13. novembris), ar ko groza Regulu (ES) 2017/1509 par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

4

 

*

Padomes Regula (ES) 2017/2063 (2017. gada 13. novembris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Venecuēlā

21

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2017/2064 (2017. gada 13. novembris), ar kuru īsteno 2. panta 3. punktu Regulā (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, un ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2017/1420

38

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2065 (2017. gada 13. novembris), ar ko apliecina Īstenošanas regulā (ES) Nr. 540/2011 noteiktos darbīgās vielas 8-hidroksihinolīna apstiprināšanas nosacījumus un attiecībā uz darbīgās vielas 8-hidroksihinolīna iekļaušanu aizstājamo vielu sarakstā groza Īstenošanas regulu (ES) 2015/408 ( 1 )

40

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2066 (2017. gada 13. novembris), ar ko sinepju sēklu pulveri apstiprina par pamatvielu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu ( 1 )

43

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2067 (2017. gada 13. novembris) par paprikas ekstrakta (kapsantīna, kapsorubīna, E 160c) neapstiprināšanu par pamatvielu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū ( 1 )

47

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2068 (2017. gada 13. novembris) par kālija sorbāta neapstiprināšanu par pamatvielu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū ( 1 )

49

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2069 (2017. gada 13. novembris), ar ko attiecībā uz apstiprinājuma termiņu pagarināšanu darbīgajām vielām flonikamīdam (IKI-220), metalaksilam, penoksulamam un prokvinazidam groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

51

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2017/2070 (2017. gada 6. novembris), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekļa aizstājēju, ko izvirzījusi Somijas Republika

54

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2017/2071 (2017. gada 13. novembris), ar ko ieceļ Eiropas Savienības Īpašo pārstāvi Dienvidkaukāzā un saistībā ar krīzi Gruzijā

55

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2017/2072 (2017. gada 13. novembris), ar ko atjaunina un groza to personu, grupu un vienību sarakstu, kurām piemēro 2., 3. un 4. pantu Kopējā nostājā 2001/931/KĀDP par konkrētu pasākumu īstenošanu cīņā pret terorismu, un ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2017/1426

57

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2017/2073 (2017. gada 13. novembris), ar ko groza Kopējo nostāju 2001/931/KĀDP par konkrētu pasākumu īstenošanu cīņā pret terorismu

59

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2017/2074 (2017. gada 13. novembris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Venecuēlā

60

 

*

Komisijas Deleģētais lēmums (ES) 2017/2075 (2017. gada 4. septembris), ar kuru aizstāj VII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2012/34/ES, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu ( 1 )

69

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2017/2076 (2017. gada 7. novembris), ar ko Lēmumu 2009/607/EK groza attiecībā uz ekoloģisko kritēriju spēkā esības termiņu ES ekomarķējuma piešķiršanai cietajiem segumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 7247)  ( 1 )

74

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/2077 (2017. gada 10. novembris) par grozījumiem Lēmumā 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 7374)  ( 1 )

75

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/2078 (2017. gada 10. novembris), ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 258/97 atļauj kā jaunu pārtikas produktu sastāvdaļu plašāk lietot beta-glikānus (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 7391)

77

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/2079 (2017. gada 10. novembris), ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 258/97 atļauj kā jaunu pārtikas produktu sastāvdaļu tirgū laist ar taksifolīnu bagātu ekstraktu (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 7418)

81

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2017/2080 (2017. gada 22. septembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/9 par piekļuvi TARGET2 datiem un to izmantošanu (ECB/2017/29)

86

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2017/2081 (2017. gada10. oktobris), ar ko groza Lēmumu ECB/2007/7 par TARGET2-ECB noteikumiem un nosacījumiem (ECB/2017/30)

89

 

 

PAMATNOSTĀDNES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2017/2082 (2017. gada 22. septembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2012/27 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2) (ECB/2017/28)

97

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top