Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:269:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 269, 2017. gada 19. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 269

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

60. gadagājums
2017. gada 19. oktobris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2017/1897 (2017. gada 18. oktobris), ar ko īsteno Regulu (ES) 2017/1509 par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1898 (2017. gada 18. oktobris) par dažu nosaukumu ierakstīšanu Garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā (Półtorak staropolski tradycyjny (GTĪ), Dwójniak staropolski tradycyjny (GTĪ), Trójniak staropolski tradycyjny (GTĪ), Czwórniak staropolski tradycyjny (GTĪ), Kiełbasa jałowcowa staropolska (GTĪ), Kiełbasa myśliwska staropolska (GTĪ) un Olej rydzowy tradycyjny (GTĪ))

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1899 (2017. gada 18. oktobris) par dažu nosaukumu ierakstīšanu Garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā (Tradiční Lovecký salám / Tradičná Lovecká saláma (GTĪ) un Tradiční Špekáčky / Tradičné Špekačky (GTĪ))

5

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1900 (2017. gada 18. oktobris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Varaždinsko zelje (ACVN))

7

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1901 (2017. gada 18. oktobris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Danbo (AĢIN))

10

 

*

Komisijas Regula (ES) 2017/1902 (2017. gada 18. oktobris), ar ko groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 1031/2010, lai kvotu izsolīšanu saskaņotu ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu (ES) 2015/1814 un iekļautu sarakstā izsoles platformu, kas jāieceļ Apvienotajai Karalistei ( 1 )

13

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1903 (2017. gada 18. oktobris) par atļauju izmantot Pediococcus parvulus DSM 28875, Lactobacillus casei DSM 28872 un Lactobacillus rhamnosus DSM 29226 preparātus par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem ( 1 )

22

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1904 (2017. gada 18. oktobris) par atļauju lietot preparātu Bacillus licheniformis DSM 28710 par barības piedevu gaļas cāļiem un dējējvistām (atļaujas turētājs – Huvepharma NV) ( 1 )

27

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1905 (2017. gada 18. oktobris) par atļauju lietot preparātu Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 par barības piedevu gaļas cāļiem un retāk audzētu sugu gaļas mājputniem (atļaujas turētājs Danstar Ferment AG, kuru pārstāv Lallemand SAS) ( 1 )

30

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1906 (2017. gada 18. oktobris) par atļauju no Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) iegūtas endo-1,4-beta-ksilanāzes (EC 3.2.1.8) preparātu izmantot par barības piedevu dējējvistu cāļiem un mazāk izplatītu sugu dējējmājputniem (atļaujas turētājs Huvepharma NV) ( 1 )

33

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1907 (2017. gada 18. oktobris) par atļauju Lactobacillus plantarum (KKP/593/p un KKP/788/p) un Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) preparātu izmantot par barības piedevu liellopiem un aitām ( 1 )

36

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2017/1908 (2017. gada 12. oktobris) par dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanu saistībā ar Vīzu Informācijas sistēmu Bulgārijas Republikā un Rumānijā

39

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (KĀDP) 2017/1909 (2017. gada 18. oktobris), ar ko īsteno Lēmumu (KĀDP) 2016/849 par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

44

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/1910 (2017. gada 17. oktobris), ar ko attiecībā uz dažu Spānijas reģionu statusu “brīvi no brucelozes (B. melitensis)” groza Lēmumu 93/52/EEK, attiecībā uz Kipras un dažu Spānijas reģionu statusu “oficiāli brīvi no liellopu brucelozes” un attiecībā uz Itālijas statusu “oficiāli brīva no govju enzootiskās leikozes” groza Lēmumu 2003/467/EK un attiecībā uz Itālijas reģiona Kampānijas statusu “brīvs no cūku vezikulārās slimības” groza Lēmumu 2005/779/EK (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 6891)  ( 1 )

46

 

 

III   Citi tiesību akti

 

 

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

 

*

EBTA Uzraudzības iestādes lēmums Nr. 081/17/COL (2017. gada 26. aprīlis) izbeigt oficiālo izmeklēšanu par iespējamu valsts atbalstu, kas piešķirts, iznomājot zemi un īpašumu Gufunes rajonā (Islande) [2017/1911]

53

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top