Help Print this page 

Document L:2017:264:TOC

Title and reference
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 264, 2017. gada 13. oktobris

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 264

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

60. gadagājums
2017. gada 13. oktobris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1846 (2017. gada 12. oktobris), ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2017/1272 groza attiecībā uz maksimālajiem budžeta apjomiem 2017. gadam, kas piemērojami dažām tiešā atbalsta shēmām Portugālē

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1847 (2017. gada 12. oktobris), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu attiecībā uz aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi (Dealurile Crișanei (AĢIN))

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1848 (2017. gada 12. oktobris), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu attiecībā uz aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi (Dealurile Zarandului (AĢIN))

4

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2017/1849 (2017. gada 10. oktobris), ar ko Lēmumu 1999/70/EK par dalībvalstu centrālo banku ārējiem revidentiem groza attiecībā uz Národná banka Slovenska ārējiem revidentiem

5

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/1850 (2017. gada 11. oktobris), ar ko groza Īstenošanas lēmumu 2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 6774)  ( 1 )

7

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/1851 (2017. gada 11. oktobris), ar ko Lēmuma 92/260/EEK II pielikuma E daļā groza prasības saistībā ar Āfrikas zirgu mēri reģistrētu zirgu pagaidu ievešanai no Alžīrijas, Kuveitas, Marokas, Omānas, Kataras, Tunisijas un Turcijas un ar ko attiecībā uz Apvienoto Arābu Emirātu iekļaušanu to trešo valstu un to teritoriju sarakstā, no kurām atļauts ievest Savienībā dzīvus zirgu dzimtas dzīvniekus, to spermu, olšūnas un embrijus, groza Lēmuma 2004/211/EK I pielikumu (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 6775)  ( 1 )

20

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas 2017. gada 8. jūnija deleģētajā regulā (ES) 2017/1542, ar ko attiecībā uz reglamentējošu kapitāla prasību aprēķināšanu konkrētām apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību (infrastruktūras komercsubjektu) turēto aktīvu kategorijām groza Deleģēto regulu (ES) 2015/35 ( OV L 236, 14.9.2017. )

24

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top