Help Print this page 

Document L:2017:209:TOC

Title and reference
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 209, 2017. gada 12. augusts

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 209

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

60. gadagājums
2017. gada 12. augusts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/1464 (2017. gada 2. jūnijs), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1215/2009 attiecībā uz tirdzniecības koncesijām, kas piešķirtas Kosovai, stājoties spēkā Stabilizācijas un asociācijas nolīgumam starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Kosovu, no otras puses ( *1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1465 (2017. gada 9. augusts) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

5

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1466 (2017. gada 11. augusts), ar ko atklāj Savienības tarifa kvotas Kosovas izcelsmes vīniem un nosaka to pārvaldību ( *1 )

8

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1467 (2017. gada 11. augusts), ar ko Regulu (ES) Nr. 1255/2010 groza attiecībā uz importa tarifa kvotu baby beef produktiem, kuru izcelsme ir Kosovā ( *1 )

13

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1468 (2017. gada 11. augusts), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 354/2011, ar ko atver Savienības tarifu kvotas dažu sugu zivīm un dažiem zvejas produktiem, kuru izcelsme ir Bosnijā un Hercegovinā, un paredz šo kvotu pārvaldību

15

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1469 (2017. gada 11. augusts), ar ko nosaka apdrošināšanas produkta informācijas dokumenta standartizētu noformējumu ( 1 )

19

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2017/1470 (2017. gada 2. februāris) par atbalsta shēmām SA.26763 2014/C (ex 2012/NN), kuras Francija ir īstenojusi attiecībā uz uzņēmumiem, kas veic pārvadājumus ar autobusiem Ildefransas reģionā (Région Île-de-France) (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 439)  ( 1 )

24

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2017/1471 (2017. gada 10. augusts), ar ko Lēmumu 2013/162/ES groza, lai pārskatītu dalībvalstu ikgadējo emisiju sadales apjomu laikposmam no 2017. līdz 2020. gadam (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 5556)

53

 


 

(*1)   Šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai 1244 (1999) un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.

 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top