EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:208:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 208, 2017. gada 11. augusts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 208

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

60. gadagājums
2017. gada 11. augusts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1447 (2017. gada 31. jūlijs), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Limone Interdonato Messina (AĢIN))

1

 

*

Komisijas Regula (ES) 2017/1448 (2017. gada 7. augusts), ar ko nosaka aizliegumu Eiropas Savienības dalībvalsts karoga kuģiem zvejot sarkanasarus NAFO 3M zonā

3

 

*

Komisijas Regula (ES) 2017/1449 (2017. gada 7. augusts), ar ko nosaka pagaidu aizliegumu Spānijas karoga kuģiem zvejot pikšu Savienības un starptautiskajos ūdeņos Vb un VIa zonā

5

 

*

Komisijas Regula (ES) 2017/1450 (2017. gada 7. augusts), ar ko nosaka pagaidu aizliegumu Dānijas karoga kuģiem zvejot jūras līdaku IIIa zonā, Savienības ūdeņos IIIbcd zonā

7

 

*

Komisijas Regula (ES) 2017/1451 (2017. gada 7. augusts), ar ko nosaka pagaidu aizliegumu Beļģijas karoga kuģiem zvejot mencu VIIa zonā

9

 

*

Komisijas Regula (ES) 2017/1452 (2017. gada 7. augusts), ar ko nosaka pagaidu aizliegumu Spānijas karoga kuģiem zvejot beriksas Savienības un starptautiskajos ūdeņos III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII un XIV zonā

11

 

*

Komisijas Regula (ES) 2017/1453 (2017. gada 9. augusts), ar ko nosaka pagaidu aizliegumu Spānijas karoga kuģiem zvejot melno matasti Savienības un starptautiskajos ūdeņos VIII, IX un X zonā

13

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1454 (2017. gada 10. augusts), ar ko nosaka to ziņojumu tehnisko formātu, kurus dalībvalstis sniedz saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1143/2014

15

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1455 (2017. gada 10. augusts), ar ko neatjauno darbīgās vielas pikoksistrobīna apstiprinājumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un ar ko groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu ( 1 )

28

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1456 (2017. gada 10. augusts), ar kuru groza Padomes Regulu (ES) 2016/44 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

31

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1457 (2017. gada 10. augusts), ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 329/2007 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

33

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (KĀDP) 2017/1458 (2017. gada 10. augusts), ar ko īsteno Lēmumu (KĀDP) 2015/1333 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

36

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (KĀDP) 2017/1459 (2017. gada 10. augusts), ar ko īsteno Lēmumu (KĀDP) 2016/849 par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

38

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/1460 (2017. gada 8. augusts), ar ko groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2016/2008 par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar nodulāro dermatītu dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 5471)  ( 1 )

42

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/1461 (2017. gada 8. augusts), ar ko Lēmuma 2007/777/EK II pielikumā groza to trešo valstu vai trešo valstu daļu sarakstu, no kurām Savienībā atļauts ievest gaļas produktus un apstrādātus kuņģus, pūšļus un zarnas (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 5472)  ( 1 )

46

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/1462 (2017. gada 10. augusts), ar ko brīvprātīgo shēmu REDcert atzīst par derīgu, lai pierādītu atbilstību ilgtspējības kritērijiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/70/EK un 2009/28/EK

51

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

*

CARIFORUM valstu un ES Muitas sadarbības un tirdzniecības veicināšanas īpašās komitejas Lēmums Nr. 1/2017 (2017. gada 7. jūlijs) par atkāpi no izcelsmes noteikumiem, kas paredzēti I protokolā Ekonomisko partnerattiecību nolīgumam starp CARIFORUM valstīm, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, lai ņemtu vērā Dominikānas Republikas īpašo situāciju attiecībā uz konkrētiem tekstilizstrādājumiem [2017/1463]

53

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top